Halmeenpää ja Hassi kysyivät Fennovoiman pääurakoitsijan epäillyistä turvallisuusrikkeistä

TIEDOTE:
Halmeenpää ja Hassi kysyivät Fennovoiman pääurakoitsijan epäillyistä turvallisuusrikkeistä

Kansanedustajat Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi (vihr.) jättivät elinkeinoministeri Olli Rehnille kirjallisen kysymyksen koskien julkisuudessa olleita epäilyjä Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2:n turvallisuusrikkomuksista Rosatomin ydinvoimalatyömaalla Sosnovyi Borissa, Venäjällä.

Suomen Kuvalehden 24.3.2016 ja Helsingin Sanomien 21.3.2016 tietojen mukaan Titan-2 yhtiön toiminnassa Sosnovyi Borin ydinvoimalatyömaalla on paljastunut epäilyjä vakavista puutteista. Titan-2:n entisen työntekijän Viktor Aleinikovin mukaan ydinvoimalaitoksen rakennustöissä on rikottu turvallisuusmääräyksiä ja väärennetty turvallisuusraportteja. Aleinikov toimi työmaalla helmikuuhun 2016 asti.

– On aiheellista selvittää, noudattaako Fennovoima-hankkeen pääurakoitsija Titan 2 ydinvoimalan rakentamisessa vaadittavia turvallisuusnormeja referenssikohteissaan Venäjällä ja onko urakoitsijalla riittävän luotettavaa ydinvoimateknistä osaamista, Halmeenpää sanoo.

Rosatom rakennuttaa Sosnovyi Boriin parhaillaan vastaavaa VVR-tyyppistä ydinreaktoria, kuin Fennovoima ja Rosatom ovat suunnitelleet rakentavansa Pyhäjoelle. Vakavimmat epäillyt rikkomukset liittyvät reaktorin primääripiirin hitsaussaumojen käsittelyyn. Ne ovat keskeisiä reaktorin jäähdytysjärjestelmän ja samalla sen turvallisuuden kannalta. Hitsauksesta ovat tietojen mukaan vastanneet ammattitaidottomat työntekijät. Titan-2:n on määrä vastata reaktorin primääripiirin hitsaussaumoista myös Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalassa.

Titan-2:n entinen työntekijä Aleinikov kertoo ilmoittaneensa rakennustöiden laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä esimiehilleen ja viranomaisille. Titan-2 on kiistänyt väitteet rikkeistä.

– Venäläisten viranomaisten reaktio ilmoitukseen ei ole ollut epäiltyjen väärinkäytösten selvittäminen, vaan painostustoimet paljastukset tehnyttä ympäristöjärjestö Zelenyi Mir:iä (Vihreä maailma) vastaan. Aleinikov on lehtitietojen mukaan Titan 2:n turvallisuusrikkomuksia koskevan paljastuksensa vuoksi poistunut maasta, Hassi sanoo.

KIRJALLINEN KYSYMYS
Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsijan turvallisuusrikkeiden selvittäminen

Eduskunnan puhemiehelle
Titan-2 yhtiön toiminnassa on paljastunut epäilyjä vakavista puutteista Sosnovyi Borin ydinvoimalatyömaalla Venäjällä Suomen Kuvalehden 24.3.2016 ja Helsingin Sanomien 21.3.2016 tietojen mukaan. Titan-2 on Fennovoiman ydinvoimalahankkeen venäläisen laitostoimittajan Rosatomin yhteistyökumppani ja Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija.

Titan-2:n entisen työntekijän Viktor Aleinikovin tietojen mukaan Sosnovyi Borin ydinvoimalaitoksen rakennustöissä on rikottu turvallisuusmääräyksiä ja väärennetty turvallisuusraportteja. Aleinikov toimi työmaalla helmikuuhun 2016 asti.

Vakavimmat epäillyt rikkomukset liittyvät reaktorin primääripiirin hitsaussaumojen käsittelyyn. Ne ovat keskeisiä reaktorin jäähdytysjärjestelmän kannalta. Hitsauksesta ovat tietojen mukaan vastanneet ammattitaidottomat työntekijät. Titan-2:n on määrä vastata reaktorin primääripiirin hitsaussaumoista myös Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalassa.

Suomen Kuvalehden haastattelussa Suomen Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tapani Virolainen pitää tietoja huolestuttavina, ja toteaa primääripiirien hitsaussaumojen olevan turvallisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä hitsauksia. Primääripiirin putkien pettäminen ja sen myötä jäähdytysveden menetys reaktorista on vakavimpia onnettomuuksia, joita ydinreaktorissa voi tapahtua.

Aleinikov kertoo ilmoittaneensa rakennustöiden laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä esimiehilleen ja viranomaisille. Titan-2 on kiistänyt väitteet rikkeistä ja aloittanut oikeusprosessin Aleinikovia ja paljastukset tehnyttä ympäristöjärjestö Zelenyi Mir:iä (Vihreä maailma) vastaan. Venäläisten viranomaisten reaktio ilmoitukseen ei ole ollut epäiltyjen väärinkäytösten selvittäminen, vaan painostustoimet: Zelenyi Mir on määrätty jättämään toimitilansa ja Venäjän oikeusministeriö on tulkinnut sen ulkomaiseksi agentiksi ja antanut sille 4 500 dollarin sakon. Aleinikov on lehtitietojen mukaan poistunut maasta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko asianomainen ministeri kehottaa Suomen Säteilyturvakeskusta selvittämään Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2:n väitettyjen rikkeiden todenperäisyyden,

ja onko Fennovoiman rakentamislupahakemuksen liitteenä vaadittu selvitys pääurakoitsija Titan 2:n referenssityömaakohteiden turvallisuusstandardien laadusta ja yhtiön riittävästä ydinvoimateknisestä osaamisesta?

Helsingissä 31.3.2016
Hanna Halmeenpää /vihr
Satu Hassi /vihr

Vieritä ylös