eduskunnassa

Arvot valtion taloudessa

Suomen tila tämän hallituskauden päättyessä ei ikävä kyllä ole kaikilta osin tyydyttävä. Ilmastopolitiikka laahaa tavoitteista jäljessä, oppimistulokset laskevat ja köyhien tilanne on heikentynyt. Maamme hallitus ei ole kiristämässä ilmastopolitiikkaa kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n vakavan raportin seurauksena, vaikka aika on käymässä vähiin. Koulutuksesta on leikattu noin 900 miljoonaa euroa, eivätkä pienet paikkaukset pelasta osaamistason ja koulutuksen eriarvoistumiselta. …

Arvot valtion taloudessa Lue lisää »

Kansanvallan kipupisteet

Eduskunnan puhemies Paula Risikko selvitytti tänä syksynä sukupuolten tasa-arvon toteutumista eduskuntatyössä. Tutkimuksen mukaan tasa-arvotilanne ja vaikutusmahdollisuudet koetaan eduskunnassa pääosin hyväksi,  sukupuolesta riippumatta. Sekä miehet että naiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan eduskuntaryhmänsä kantoihin ja puolueensa asioihin, ja saavat äänensä kuuluviin eduskunnassa. Kansanedustajat eivät selvityksen mukaan koe tarkoituksellista syrjintää sukupuolensa takia, mutta verkostot arvioitiin edelleen sukupuolittuneiksi. Tutkimuksen mukaan …

Kansanvallan kipupisteet Lue lisää »

Eriävä mielipide Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon MmVL62018 vp HE 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp) ERIÄVÄ MIELIPIDE Perustelut Maa- ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esitystä HE14/2018 maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien (LUOVA) uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Lakiesitys on osa maakuntalainsäädännön kokonaisuudistusta. Esityksen lähtökohtainen ajatus on parempaan pyrkivä. Maakuntauudistuksen toimeenpanoa ja LUOVA-viraston …

Eriävä mielipide Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon MmVL62018 vp HE 14/2018 vp Lue lisää »

Puheenvuoro Suomen ilmastopolitiikasta

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030, palautekeskustelu Puheeni Eduskunnan täysistunnossa tiistaina 13.3.2018 Arvoisa rouva puhemies! Ilmastopolitiikan perimmäinen tavoite on ilmaston lämpenemistä kiihdyttävien kokonaispäästöjen saaminen nollaan. lmastopolitiikan keskipitkän tai minkään aikaskaalan mukainen tavoite ei ole tehdä kompromisseja, jotta saastuttavaa toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman pitkään. Tavoite on ilmakehän lämpenemisen pysäyttäminen, ja kiirekin on. Jotta maailman …

Puheenvuoro Suomen ilmastopolitiikasta Lue lisää »

Luottamuksella

Tällä sanalla voisi aloittaa jokaisen poliittisen puheen. Luottamuksellisuus politiikassa ja päätöksenteossa ei saa tarkoittaa vain sitä, että asiat kerrotaan vain valikoidulle joukolle, ei muille. Poliittista luottamuksellisuutta on myös se, että poliitikot keskenään ja etenkin kaikki kansalaiset voivat luottaa päätöksenteon olevan avointa ja rehtiä peliä, perustuvan oikeaan tietoon, taustaselvityksiin ja asiantuntija-arvioihin. Näiden peruslähtökohtien ohella vallalla olevat …

Luottamuksella Lue lisää »

Kesän ja työn makua

Tällä viikolla on päästy jo kunnolla työn ääreen ja pureskeltu hallitusohjelmaa urakalla. Tiistaina pääsin myös pitämään ensimmäisen puheeni täysistunnossa. Pitkien istuntojen ohella keskiviikkona osallistuin myös eduskunnan naisverkoston järjestäytymiskokoukseen, puheenjohtajaksi valittiin Leena Meri (ps.). Naisverkosto kokoaa kaikki naiskansanedustajat yli puoluerajojen edistämään tasa-arvoa tukevaa lainsäädäntöä ja keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Perehdyin keskiviikkona Säätytalolla myös mittavan …

Kesän ja työn makua Lue lisää »

Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi kysyvät hallitukselta siitä, että Fennovoima on luovuttamassa maa-alueensa Rosatomille

Tiedote 20.5.2015, julkaisuvapaa heti Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi tekivät keskiviikkona 20.5. hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, että Fennovoiman suunnitteleman ydinvoimalan maa-alue on siirtymässä Rosatomin hallintaan heinäkuun alussa ja maita ollaan kovalla kiireellä pakkolunastamassa. Kuitenkin hallitusneuvotteluissa julkistetussa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjauksessa todetaan, että maamme kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden hankintaan liittyvää lainsäädäntöä tullaan tarkentamaan. ”Nykyisessä …

Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi kysyvät hallitukselta siitä, että Fennovoima on luovuttamassa maa-alueensa Rosatomille Lue lisää »

Oppositiotaivalta odotellessa

Koko Suomi odottaa hallitusneuvottelujen etenemistä, tulevan eduskuntakauden suuntaviivoja, uutta alkua. Niin tekee myös oppositiopuolueen edustaja, miettien samalla, miten tulevan hallituksen raamiin mahtuvat ne asiat ja arvot, joiden eteen itsensä on peliin pistänyt. Nyt on aika rampata perehdytysluennoilla oikein urakalla ja tehdä ajatusharjoituksia siitä, mitä tuleman pitää. Helatorstaita edeltävään tynkäviikkoon mahtui myös tiistain täysistunto, aiheena mm. …

Oppositiotaivalta odotellessa Lue lisää »

Vieritä ylös