hiilinielut

Vihreiden kansanedustajat: metsien kesähakkuut uhka lintujen pesinnälle ja puustolle

Joukko vihreiden kansanedustajia jätti ministerille kirjallisen kysymyksen (viestin liitteenä), selvittääkseen aikooko hallitus ryhtyä toimiin kesällä lintujen pesimäaikana tapahtuvien hakkuiden kieltämiseksi. EU-komissio on todennut pitävänsä Suomessa omaksuttua kesähakkuiden sallimista EU-oikeuden vastaisina. – Suomessa ajoitetaan vuosittain mittava määrä hakkuita kesäkuukausiin, vaikka se rikkoo EU:n lintudirektiiviä, häiritsee useiden lintulajien pesintärauha sekä heikentää jo entuudestaan uhanalaisia lintupopulaatioita, Halmeenpää sanoo. …

Vihreiden kansanedustajat: metsien kesähakkuut uhka lintujen pesinnälle ja puustolle Lue lisää »

Puheenvuoro Suomen ilmastopolitiikasta

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030, palautekeskustelu Puheeni Eduskunnan täysistunnossa tiistaina 13.3.2018 Arvoisa rouva puhemies! Ilmastopolitiikan perimmäinen tavoite on ilmaston lämpenemistä kiihdyttävien kokonaispäästöjen saaminen nollaan. lmastopolitiikan keskipitkän tai minkään aikaskaalan mukainen tavoite ei ole tehdä kompromisseja, jotta saastuttavaa toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman pitkään. Tavoite on ilmakehän lämpenemisen pysäyttäminen, ja kiirekin on. Jotta maailman …

Puheenvuoro Suomen ilmastopolitiikasta Lue lisää »

Hiiltä nieluihin, ei ilmakehään

Sain hiljattain seikkaperäisen selostuksen erään turvetuotantoalueen vaiheista. Turvetuottaja kyseli minulta, onko mielestäni ollut järkevää, että alun perin puun tuotantoon ojitettu kitukasvuinen alue, joka on hyödynnetty täysimääräisesti turpeen tuotantoon, on tuotannon päätyttyä käytetty vielä uudelleen metsitykseen, peltoviljelyyn ja virkistyskäyttöön. Kaikesta päätellen oli toimittu järkevästi. Puuta heikosti tuottavia, metsätalouskäyttöön ojitettuja turvemaita on aivan liikaa. Kunpa edes murto-osalla …

Hiiltä nieluihin, ei ilmakehään Lue lisää »

Vieritä ylös