Vaatteet uusiksi

Kesäkauden lopussa kuvioihin kuuluu vaatekaappien setviminen – ei muodin vuoksi, vaan pituutta venyvän jälkikasvun ja omankin arjen sujumiseksi. Olen nuuka ihminen. Nuorin lapsista käyttää useita monta vuotta sitten vintille varastoituja, muillakin sisaruksilla käytössä olleita vaatteita ja ehjänä säilyneitä kenkiä. Kierrätys pelaa myös lähipiirin perheiden kesken, tämä lienee melko yleinen tapa. Kun nuukuuteen yhdistyy vastuuntunto ja […]

Lue lisää

Puheenvuoro Suomen ilmastopolitiikasta

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030, palautekeskustelu Puheeni Eduskunnan täysistunnossa tiistaina 13.3.2018 Arvoisa rouva puhemies! Ilmastopolitiikan perimmäinen tavoite on ilmaston lämpenemistä kiihdyttävien kokonaispäästöjen saaminen nollaan. lmastopolitiikan keskipitkän tai minkään aikaskaalan mukainen tavoite ei ole tehdä kompromisseja, jotta saastuttavaa toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman pitkään. Tavoite on ilmakehän lämpenemisen pysäyttäminen, ja kiirekin on. Jotta maailman […]

Lue lisää

Puhdas pohjoinen napaseutu

Suomi on juuri aloittanut kaksivuotiskauden Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Arktisten valtioiden (Suomi, Islanti, Venäjä, Norja, Tanska, Ruotsi, Kanada, Yhdysvallat) yhteistyöfoorumin johdossa meillä on mahdollisuus vahvistaa Suomen maakuvaa ja tehdä arktista osaamistamme tunnetuksi. Muitakin tärkeitä tavoitteita Suomen kannattaa Arktisessa neuvostossa nyt tavoitella. Pohjoisen napaseudun kohtalon kysymykset liittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen, arktisen luonnon suojeluun sekä alueen luonnonvarojen taloudelliseen hyödyntämiseen. […]

Lue lisää

Leutoa loppuvuotta, ilmastoystävällistä tulevaisuutta!

Lauhat talvet ja sääolosuhteiden äärevyyden lisääntyminen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ovat tosiasia. Ilmastonmuutos on aikamme uhkatekijöistä laajin ja vakavin, se on huomioitava myös paikallisella tasolla. Kalajoellakin toiminnan suunnittelussa pitää pyrkiä siihen, että fossiilisten polttoaineiden kulutusta määrätietoisesti vähennetään. Me paikallisesti tai Suomi pienenä kansakuntana emme yksin ratkaise yhtään globaalia ongelmaa. Olemme silti vastuussa omasta toiminnastamme. Sen on kestettävä […]

Lue lisää

Hiiltä nieluihin, ei ilmakehään

Sain hiljattain seikkaperäisen selostuksen erään turvetuotantoalueen vaiheista. Turvetuottaja kyseli minulta, onko mielestäni ollut järkevää, että alun perin puun tuotantoon ojitettu kitukasvuinen alue, joka on hyödynnetty täysimääräisesti turpeen tuotantoon, on tuotannon päätyttyä käytetty vielä uudelleen metsitykseen, peltoviljelyyn ja virkistyskäyttöön. Kaikesta päätellen oli toimittu järkevästi. Puuta heikosti tuottavia, metsätalouskäyttöön ojitettuja turvemaita on aivan liikaa. Kunpa edes murto-osalla […]

Lue lisää

Uuteen energiatulevaisuuteen

Maailman maat hyväksyivät viime joulukuussa historiallisen ilmastosopimuksen Pariisissa. Maapallon keskilämpötilat eivät saa nousta kuin enintään 1,5 astetta, jotta vältytään laajamittaisilta ilmastokatastrofeilta. Nykyisillä suunnitelmilla tavoitteisiin ei kuitenkaan päästä, kasvihuonekaasujen päästöjä on rajattava tiukemmin. Tämä ilmeni vastikään Sitran julkaisemasta Climate Analytics -tutkimusyhtiön tekemästä selvityksestä. Suomen ja koko EU:n nykyiset päästövähennystavoitteet ovat aivan liian vaatimattomia. Oikealla tiellä pysymiseksi […]

Lue lisää

Hyvän energian merkkejä

Lämpöä keskikesään, sitähän me toki toivomme! Maapallon toivelistan kärjessä on kuitenkin lämpötilojen nousun rajoittaminen. Se on aivan välttämätöntä, myös meille Suomessa. Maailman maat hyväksyivät joulukuussa 2015 historiallisen ilmastosopimuksen. Tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahden asteen ja pyrkiä rajaamaan lämpötilan nousu enintään 1,5 asteeseen. Jokaisen maan on siis päivitettävä omia päästövähennystavoitteitaan. Meillä hallituksen uuden […]

Lue lisää