kalatiestrategia

Kirjallinen kysymys: Kalatie -kärkihankkeiden vaikuttavuuden arviointi

Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on laadittu kaksi valtioneuvoston hyväksymää strategiaa: vuonna 2012 Kansallinen kalatiestrategia ja vuonna 2014 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia. Nämä strategiat ja vuonna 2016 voimaan astunut kalastuslaki tähtäävät uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Painopiste on siirtymässä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Tähän Suomea velvoittavat myös EU:n vesipuitedirektiivi ja …

Kirjallinen kysymys: Kalatie -kärkihankkeiden vaikuttavuuden arviointi Lue lisää »

Tiedote: Vihreät peräävät valtiolta omistajaohjausta Kemijoki Oy:n toimiin vaelluskalojen palauttamisessa

Joukko vihreiden kansanedustajia kysyy omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri Mika Lintilältä (kesk), miten valtio Kemijoki Oy:n enemmistö omistajana (50,10 % osakkeista) aikoo edistää vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä toimia Kemijoen vesistöalueella, jossa yhtiöllä on 16 vesivoimalaitosta. Vihreiden pontimena asiassa ovat vaelluskaloja koskevat kansallisen ja EU-tason tavoitteet sekä kalatalousvelvoitteiden muutostarve. Lapin ELY-keskus jätti viime keväänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon lainmukaisen hakemuksen Kemijoella …

Tiedote: Vihreät peräävät valtiolta omistajaohjausta Kemijoki Oy:n toimiin vaelluskalojen palauttamisessa Lue lisää »

Vettä vaelluskaloille

Kansalliset lohi- ja meritaimenstrategiat tähtäävät vaelluskalojen lisääntymiseen Suomen joissa ja niiden palauttamiseen potentiaalisiin rakennettuihin jokiin. Myös 2012 hyväksytyn kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden ajantasaistaminen osana kansallisen kalatiestrategian toimeenpanoa. Myös EU:n vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi velvoittavat Suomea huolehtimaan uhanalaisten vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron edistämisestä. Padottujen jokien kalatierakentaminen …

Vettä vaelluskaloille Lue lisää »

Voimayhtiöt vastuunsa kantajiksi

Lapin ELY-keskus on vihdoin laittanut vireille Kemijoki Oy:tä koskevan kalatalousvelvoitteiden muutoshakemuksen. Nyt siis vaaditaan voimalaitosyhtiön kalatalousvelvoitteen muutosta vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta kalaston hoidon tarvetta. Varsin kohtuullinen tavoite. Myös vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tähtäin on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Kun vaellusesteiden poistamisen avulla saadaan lohi ja meritaimen palaamaan Ylä-Kemijoen, Ounasjoen ja Raudanjoen …

Voimayhtiöt vastuunsa kantajiksi Lue lisää »

Tiedote: Velvoitemuutoksia Iijoelle valtion kustantaman kalatien sijaan

Valtio lupasi eilen 2 miljoonaa euroa kärkihankerahoitusta Iijoen alimman voimalaitoksen Raasakan kalatien rakentamiseen Pohjolan Voimaan kuuluvalle PVO-vesivoimalle ja Metsähallitukselle, jotka jättivät yhteisen vapaaehtoisen vesitalouslupahakemuksen. – On varsin erikoista, että valtio ryhtyy Metsähallituksen nimissä hakemaan ja kustantamaan kalatielupaa vesivoimayhtiölle. Ei Metsähallituksella ei ole edes maa- tai vesialueita Raasakan alueella, kritisoi kansanedustaja Hanna Halmeenpää. Valtion vesialueita Iijoella …

Tiedote: Velvoitemuutoksia Iijoelle valtion kustantaman kalatien sijaan Lue lisää »

Eloa Iijoella

Joukko Oulun vaalipiirin kansanedustajia jalkautui maanantaina Pudasjärvelle Pohjois-Pohjanmaan liiton isännöimään maakuntakamariin, jossa tutustuimme syksyllä avajaisiaan viettävään maailman suurimpaan hirsikouluun ja kuulimme rautaiset katsaukset hirsirakentamisen ja suomalaisen koulutusviennin menestyksen edellytyksistä. Täytyy lämpimästi onnitella pudasjärvisiä! He ovat oivaltaneet jotain sellaista, jota suomalaisen osaamisen, biotalouden sekä terveellisen ja ekologisesti kestävän rakentamisen edistämiseksi tarvitaan koko maassa. Hirsirakentamisen ja uusien …

Eloa Iijoella Lue lisää »

Vihreiden kansanedustajat: Kalatalousvelvoitteisiin tarvitaan muutoksia

Tiedote 21.5.2016 Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen, Hanna Halmeenpää ja Emma Kari vaativat vauhtia kansallisen kalatiestrategian toteuttamiseen. Hallitusohjelma on nimennyt tavoitteekseen kalatiestrategian toimeenpanon, ja nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. – Tällä hetkellä kaikki vaelluskalalajimme ovat uhanalaisia ja selviävät hengissä pääosin istutusten voimin. Istutetut kannat kuitenkin menestyvät heikommin kuin luontaiset, ja iso osa kaloista kuolee jo …

Vihreiden kansanedustajat: Kalatalousvelvoitteisiin tarvitaan muutoksia Lue lisää »

Kalatalousvelvoitteet jokivesistöissä uudistettava

Tällä viikolla, 21.5. vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää. Tavoitteena on kiinnittää huomiota maailman vaelluskalakantojen tilaan ympäri maailmaa, myös Suomessa. Vuonna 2012 tehty valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta kalatiestrategiasta tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Painopistettä siirretään kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Tavoite on siis poistaa rakennetuista joista vaellusesteitä, kehittää kalastuksen säätelyä, lisätä tutkimusta ja seurantaa sekä …

Kalatalousvelvoitteet jokivesistöissä uudistettava Lue lisää »

Kantelu vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteista

Tiedote 16.5.2016 Kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.) on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun koskien voimalaitosyhtiöiden kalatalousvelvoitteita Pohjois-Suomen suurissa jokivesistöissä. Halmeenpää patistelee kantelulla kalaviranomaisena toimivaa Lapin ELY-keskusta toimiin, joilla voimayhtiöiden velvoitteet kalataloushaittojen korvaamisesta päivitettäisiin vastaamaan ajantasaista tutkimustietoa ja vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian linjauksia, joilla tähdätään uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksessä vuonna …

Kantelu vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteista Lue lisää »

Vieritä ylös