luonnonsuojelu

Puusta pitkään

Pääministeri Juha Sipilän mukaan Suomen tulee asettaa puurakentaminen etusijalle julkisissa rakennushankkeissa. Erinomainen tavoite, joka saa heti täyden kannatuksen ainakin vihreiltä! Kotimainen puu on paitsi ekologinen, kestävä ja terveellinen rakennusmateriaali, pitkäikäisiin tuotteisiin käytettynä myös hyvä hiilivarasto kuten metsäkin. Ilmastotutkijat, ympäristöjärjestöt ja vihreät ovat kritisoineet metsien käytön hurjia kasvutavoitteita juuri siksi, että useissa uusissa hankkeissa tähdätään lähinnä …

Puusta pitkään Lue lisää »

Kirjallinen kysymys raakkututkimuksista Sierilän voimalaitoshankkeessa

Eduskunnan puhemiehelle Kemijoki Oy on suunnitellut uuden 44 MW vesivoimalaitoksen rakentamista Kemijoelle, Rovaniemen Oikaraisen kylän Sieriniemelle. Korkein hallinto-oikeus on keväällä 2017 vahvistanut Sierilän voimalaitoksen vesitalousluvan. Hankkeen yksityiskohtainen valmistelu on meneillään. Voimalaitoshankkeen vaikutusalueelta, Kemijoen Vanttauskosken alapuolelta löydettiin vuonna 2017 kaksi erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun yksilöä, mikä voi vaikuttaa voimalahankkeeseen. Jokihelmisimpukka on suojeltu EU:n luontodirektiivin liitteissä …

Kirjallinen kysymys raakkututkimuksista Sierilän voimalaitoshankkeessa Lue lisää »

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella

Eduskunnan puhemiehelle Valtion metsiä hallinnoiva ja hoitava Metsähallitus myönsi tiedotteessaan 10.10.2018 tehneensä Suomussalmella Luolavaarassa erehdyksessä hakkuita liito-oravan suojeluun tähtäävässä Liito-orava LIFE -hankkeeseen varatussa metsässä. Luolavaaran alueen metsä oli luonnontilainen vanha metsä. Metsähallituksen tiedotteen 12.10.2018 mukaan metsänkäsittely tehtiin kuitenkin voimassa olevien liito-oravakohteiden käsittelyohjeen mukaan siten, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on rajattu käsittelyiden ulkopuolelle. Metsähallituksen mukaan …

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella Lue lisää »

Tiedote: Metsähallituksen hakkuutavoitteet Oulujärven retkeilyalueilla kestämättömiä

Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää, Satu Hassi ja Johanna Karimäki vaativat, että Metsähallituksen suunnittelemat mittavat hakkuut valtion retkeilyalueilla Oulujärven Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa jätetään tekemättä. Hakkuut pirstoisivat saarten luontoa räikeästi ja aiheuttaisivat merkittävää haittaa retkeilyalueen perustamissäädöksessä asetetuille tavoitteille ulkoiluympäristön parantamisesta ja monimuotoisuuden säilyttämisestä, kansanedustajat toteavat. – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulisi tarkistaa Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat ja puuttua aikomukseen aloittaa hakkuut …

Tiedote: Metsähallituksen hakkuutavoitteet Oulujärven retkeilyalueilla kestämättömiä Lue lisää »

Luonnonsuojelun edistäminen pidettävä valtion vastuulla

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää on huolissaan luonnonsuojelun edistämistehtävien tulevaisuudesta aluehallintouudistuksessa, mikäli se toteutetaan hallituksen uusimpien linjausten mukaan. Luonnonsuojeluun sisältyy esimerkiksi lajien ja luontotyyppien suojelu. – Uudistus hajauttaa luonnonsuojelun asiantuntemuksen maakuntiin eli melko pieniin yksiköihin. Riskinä on, että tämä johtaa valtakunnallisten tavoitteiden hämärtymiseen ja erilaisiin käytäntöihin eri maakunnissa, Halmeenpää sanoo. Halmeenpään mielestä myös ELY-keskusten valitusoikeuden …

Luonnonsuojelun edistäminen pidettävä valtion vastuulla Lue lisää »

Kohti koskisotaa?

Voimayhtiöiden ja elinkeinoelämän junttamiehet ovat jälleen kerran ryhtyneet hallituksen painostustoimiin, maamme merkittävimpiin luonnonsuojelusaavutuksiin lukeutuvan koskiensuojelulain purkamiseksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedotti alkuviikosta lähestyneensä pääministeri Sipilää sekä ministereitä Rehn, Soini, Stubb ja Tiilikainen vesivoimaa koskevalla muistiolla. EK on toukokuun aikana tiettävästi kerännyt jäsenliitoiltaan allekirjoituksia vetoomukseen koskiensuojelulain ”päivittämisestä”, perustellen ettei Kollajan allasta ja voimalaa Pohjois-Pohjanmaan Iijoen valuma-alueelle voida …

Kohti koskisotaa? Lue lisää »

Jatkamme työtä suomalaisten metsien puolesta

Eduskunta äänesti tänään paljon puhutusta ja kiistellystäkin metsähallituslaista. Enemmistön päätöksellä laki tulee voimaan sellaisena, kuin hallituspuolueet sitä esittivät. Suurin osa kaikkien oppositioryhmien edustajista äänesti lakipaketin hylkäämisen puolesta, kuten myös me vihreät. Mitään lakiesitystä olennaisesti parantavista muutosesityksistämme ei valitettavasti hyväksytty. Siksi emme voineet metsähallituslakia hyväksyä. Keskusteluissa metsähallituslaista kuulimme hallituspuolueiden tahoilta useita vakuutteluja siitä, että syytä huoleen …

Jatkamme työtä suomalaisten metsien puolesta Lue lisää »

Vihreät jätti vastalauseen esitykseen metsähallituslaiksi

Vihreiden maa- ja metsätalousvaliokunnassa jättämässä vastalauseessa metsähallituslakiin puolustetaan kansallisomaisuutta. Luontoarvot ovat vaarassa, kun maa- ja vesialueita siirretään Metsähallituksen liiketalouspuolen ohjaukseen, ja päätösvalta Metsähallituksen tase-eristä siirtyy osin pois eduskunnalta. Vihreät jätti tänään maa- ja metsätalousvaliokunnassa vastalauseen esitykseen metsähallituslaiksi. – Päätösvalta suomalaisten yhteisestä kansallisomaisuudesta tulee säilyttää eduskunnalla. Luontoarvojen ja luonnon virkistyskäytön vaalinta tulee pitää Metsähallituksen keskeisenä tehtävänä, …

Vihreät jätti vastalauseen esitykseen metsähallituslaiksi Lue lisää »

Vieritä ylös