Ratkaisun osia energiajärjestelmään

Viime vuodet ovat olleet vilkkaat puhuttaessa ja päätettäessä energiajärjestelmän uudistamisesta. Suomalainen energiapolitiikka on herättänyt kansainvälistäkin huomiota, erityisesti Olkiluoto 3:n pitkittyneen rakentamisen sekä Fennovoiman ja Rosatomin hankkeen vuoksi. Pyhäjoelle suunniteltu Hanhikivi 1 on ollut säännöllisin välein vakavissa vaikeuksissa. Kesällä 2015 mutkaisen menettelyn ja lähes 30 vuorokauden hätälisäajan turvin jätetystä rakentamislupahakemuksesta kerrotaan edelleen uupuvan noin 50 000 […]

Lue lisää

Kirjallinen kysymys: Uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittaminen

Eduskunnan puhemiehelle Nykyinen sähkömarkkinalaki vaikeuttaa kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden uusiutuvan energian investointeja. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sähköenergian siirtoa tonttirajojen yli ilman verkkoyhtiöitä edes naapurusten yhteisellä suostumuksella. Tämä rajoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista muulle kuin omalle tontille, vaikka naapurissa olisi tarjolla tyhjää alaa. Esimerkin kaltainen sähkönsiirron rajoitus koskee myös esimerkiksi taajamissa sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen tyhjien kattopinta-alojen hyödyntämistä aurinkopaneeleiden käyttöön. […]

Lue lisää

Leutoa loppuvuotta, ilmastoystävällistä tulevaisuutta!

Lauhat talvet ja sääolosuhteiden äärevyyden lisääntyminen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ovat tosiasia. Ilmastonmuutos on aikamme uhkatekijöistä laajin ja vakavin, se on huomioitava myös paikallisella tasolla. Kalajoellakin toiminnan suunnittelussa pitää pyrkiä siihen, että fossiilisten polttoaineiden kulutusta määrätietoisesti vähennetään. Me paikallisesti tai Suomi pienenä kansakuntana emme yksin ratkaise yhtään globaalia ongelmaa. Olemme silti vastuussa omasta toiminnastamme. Sen on kestettävä […]

Lue lisää

Höttöä ja bimboja bioideoita?

Vihreä eduskuntaryhmä kokousti kotipaikkakunnallani Kalajoella elokuun puolivälissä. Päättäjien on hyvä jalkautua eri puolilla maata ymmärtääkseen paremmin, mitä kaikkea ovat suomalaiset ihmiset, elinkeinot ja olosuhteet. Perämeren rannikkoa, alueen monipuolista osaamista ja vahvaa maataloutta kelpasi esitellä! Esitimme maan hallitukselle uusiutuvan energian pientuotannon, biokaasun, maalämmön ja aurinkoenergian vauhdittamista. Myös energiatukijärjestelmämme tulee uudistaa koskemaan tasapuolisemmin ja kustannustehokkaammin kaikkia uusiutuvan […]

Lue lisää

Tuulta ja voimaa

Vihreä eduskuntaryhmä vieraili juuri kotipaikkakunnallani Kalajoella kesäkokouksen merkeissä. Meidän päättäjien on tarpeen jalkautua eri puolilla maata ja kaikissa maakunnissa ymmärtääksemme paremmin, mitä kaikkea Suomi on, mitä ovat suomalaiset ihmiset, elinkeinot ja olosuhteet. Perämeren rannikkoa ja alueen monipuolista osaamista ja yritteliäisyyttä kelpasi kyllä esitellä. Vahvassa syyssäässä vietetyn kaksipäiväisen jälkeen kokousväki ihaillen totesikin: ”On teillä tuulta ja […]

Lue lisää

Uuteen energiatulevaisuuteen

Maailman maat hyväksyivät viime joulukuussa historiallisen ilmastosopimuksen Pariisissa. Maapallon keskilämpötilat eivät saa nousta kuin enintään 1,5 astetta, jotta vältytään laajamittaisilta ilmastokatastrofeilta. Nykyisillä suunnitelmilla tavoitteisiin ei kuitenkaan päästä, kasvihuonekaasujen päästöjä on rajattava tiukemmin. Tämä ilmeni vastikään Sitran julkaisemasta Climate Analytics -tutkimusyhtiön tekemästä selvityksestä. Suomen ja koko EU:n nykyiset päästövähennystavoitteet ovat aivan liian vaatimattomia. Oikealla tiellä pysymiseksi […]

Lue lisää

Hyvän energian merkkejä

Lämpöä keskikesään, sitähän me toki toivomme! Maapallon toivelistan kärjessä on kuitenkin lämpötilojen nousun rajoittaminen. Se on aivan välttämätöntä, myös meille Suomessa. Maailman maat hyväksyivät joulukuussa 2015 historiallisen ilmastosopimuksen. Tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahden asteen ja pyrkiä rajaamaan lämpötilan nousu enintään 1,5 asteeseen. Jokaisen maan on siis päivitettävä omia päästövähennystavoitteitaan. Meillä hallituksen uuden […]

Lue lisää

Kuluttajasta energiakansalaisuuteen

Energiantuotannon rakenne, meillä ja maailmalla on muuttumassa keskitetyistä isoista yksiköistä hajautetumpaan pientuotantoon, joka perustuu uusiutuvaan energiaan. Tämä ei ole ongelma, johon ei olisi ratkaisuja. Monelta kantilta katsottuna, mm. huoltovarmuuden, ympäristön ja sähkönkuluttajan kannalta tämä on erittäin hyvä asia. Etenemme askel askeleelta kohti energiakansalaisuutta, jossa entistä useammalla pienellä toimijalla, mm. kotitalouksilla ja maatiloilla on rooli myös […]

Lue lisää

Matkalla energiavallankumoukseen

Pääministeri Juha Sipilän hallitus laatii parhaillaan uutta kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Tavoitteena on lisätä uusiutuvaa energiaa ja kasvattaa omavaraisuutta, pitkällä tähtäimellä luopua täysin fossiilitaloudesta. Päästöjä tulee leikata vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Yksi kansallisesti laadittava skenaario visioi kokonaan uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiajärjestelmää vuonna 2050. Helsingin seudun ”Smart and clean” -hanketta voi käyttää hyvänä esimerkkinä […]

Lue lisää

Kansanedustaja Hanna Halmeenpäältä toimenpidealoite: uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen sijaan

Tiedote pe 27.11. Julkaisuvapaa heti Kansanedustaja Hanna Halmeenpäältä toimenpidealoite: uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen sijaan Hallitusta vaaditaan nopeuttamaan rakennuskannan siirtymää öljylämmityksestä kohti päästöttömiä uusiutuvaan energiaan pohjautuvia lämmitysmuotoja. Kansanedustaja Hanna Halmeenpään jättämässä toimenpidealoitteessa esitetään energiatukijärjestelmän laajentamista koskemaan myös asunto-osakeyhtiöitä ja pientaloja. ”Energiatukijärjestelmän laajentamisen lisäksi energiaremontteja tulee vauhdittaa mahdollistamalla useamman kuin yhden vuoden kotitalousvähennyksen käyttämisen kerrallaan uusiutuvaan energiaan perustuvaan […]

Lue lisää