Puhe puoluekokouksessa

Puoluekokous Vantaalla 16.6.2018 Puheeni poliittisessa keskustelussa Hyvät vihreät, Pääministeripuolueen sisältä kuuluu, että kakkaroiden ääreltä kauemmas siirryttäessä ym­pä­ris­tö­on­gel­mis­ta us­kal­le­taan pu­hua kor­kein­taan kuis­ka­ten. Vihreissä on toisin! Luonto, ympäristö ja ilmasto ovat tärkeitä kaikille – niin pitääkin olla. Me erotumme muista siinä, että kun äänestyksiin mennään, vihreät seisovat tavoitteellisen ja tuloksiin tähtäävän ympäristöpolitiikan ja luontoarvojen puolella yhtenä rintamana. […]

Lue lisää

Vettä vaelluskaloille

Vesivoimalaitokset pohjoisen suuriin jokiin, Kemi-, Ii- ja Oulujokeen rakennettiin pääosin 1950-luvulla, kiireellä ja osin poikkeuslupien turvin. Kalatiet jäivät rakentamatta. Vesitalousluvat ovat vanhoja, vuosikymmenien aikana kertyneen ympäristö- ja kalatalousvelan maksamisesta keskustellaan yhä vain. Valtion asenteet ovat sentään muuttuneet. Kansallisen kalatiestrategian (2012) tärkeimpiä tavoitteita on uhanalaisten vaelluskalakantojen vahvistaminen ja palauttaminen potentiaalisiin rakennettuihin jokiin. Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy […]

Lue lisää

Iijoki – pohjoinen luontohelmi

Osallistuin alkuviikolla perheeni kanssa Iijokisoudun avajaisiin ja ensimmäisen päivän soutuetapille, Kalle Päätalon maisemista Jokijärveltä Taivalkosken kirkolle. Juhlava nautinto oli joella soudella ja vapaita koskia vesi pärskyen lasketella! Iijoen historiaan ja sen luontoarvojen puolustamiseen vahvasti liittyvä koskiensuojelulaki on tänä vuonna ollut voimassa 30 vuotta. Lauantaina koskenlaskuun Kipinän Tohossa päättyvä Iijokisoutu taittuu jo 35. kertaa. Iijoki on […]

Lue lisää

Voimayhtiöt vastuunsa kantajiksi

Lapin ELY-keskus on vihdoin laittanut vireille Kemijoki Oy:tä koskevan kalatalousvelvoitteiden muutoshakemuksen. Nyt siis vaaditaan voimalaitosyhtiön kalatalousvelvoitteen muutosta vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta kalaston hoidon tarvetta. Varsin kohtuullinen tavoite. Myös vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tähtäin on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Kun vaellusesteiden poistamisen avulla saadaan lohi ja meritaimen palaamaan Ylä-Kemijoen, Ounasjoen ja Raudanjoen […]

Lue lisää

Eloa Iijoella

Joukko Oulun vaalipiirin kansanedustajia jalkautui maanantaina Pudasjärvelle Pohjois-Pohjanmaan liiton isännöimään maakuntakamariin, jossa tutustuimme syksyllä avajaisiaan viettävään maailman suurimpaan hirsikouluun ja kuulimme rautaiset katsaukset hirsirakentamisen ja suomalaisen koulutusviennin menestyksen edellytyksistä. Täytyy lämpimästi onnitella pudasjärvisiä! He ovat oivaltaneet jotain sellaista, jota suomalaisen osaamisen, biotalouden sekä terveellisen ja ekologisesti kestävän rakentamisen edistämiseksi tarvitaan koko maassa. Hirsirakentamisen ja uusien […]

Lue lisää

Kansanedustajat vetoavat koskiensuojelulain puolesta

Tiedote 30.5.2016 Kansanedustajat vetoavat koskiensuojelulain puolesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedotti viime viikolla lähestyneensä pääministeri Sipilää sekä ministereitä Rehn, Soini, Stubb ja Tiilikainen vesivoimaa koskevalla muistiolla, jossa hallituksen toivotaan ryhtyvän pikaisesti koskiensuojelulain purkamiseen. Koskiensuojelulaissa on nimetty 53 koskiosuutta, joihin ei voi saada lupaa uudelle vesivoimalaitokselle. Muistiossa vedotaan vesistöjen lisärakentamisen tarpeeseen. Kyse on ennen kaikkea Kollajan tekoaltaasta […]

Lue lisää

Vihreiden kansanedustajat: Kalatalousvelvoitteisiin tarvitaan muutoksia

Tiedote 21.5.2016 Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen, Hanna Halmeenpää ja Emma Kari vaativat vauhtia kansallisen kalatiestrategian toteuttamiseen. Hallitusohjelma on nimennyt tavoitteekseen kalatiestrategian toimeenpanon, ja nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. – Tällä hetkellä kaikki vaelluskalalajimme ovat uhanalaisia ja selviävät hengissä pääosin istutusten voimin. Istutetut kannat kuitenkin menestyvät heikommin kuin luontaiset, ja iso osa kaloista kuolee jo […]

Lue lisää

Kalatalousvelvoitteet jokivesistöissä uudistettava

Tällä viikolla, 21.5. vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää. Tavoitteena on kiinnittää huomiota maailman vaelluskalakantojen tilaan ympäri maailmaa, myös Suomessa. Vuonna 2012 tehty valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta kalatiestrategiasta tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Painopistettä siirretään kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Tavoite on siis poistaa rakennetuista joista vaellusesteitä, kehittää kalastuksen säätelyä, lisätä tutkimusta ja seurantaa sekä […]

Lue lisää

Kantelu vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteista

Tiedote 16.5.2016 Kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.) on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun koskien voimalaitosyhtiöiden kalatalousvelvoitteita Pohjois-Suomen suurissa jokivesistöissä. Halmeenpää patistelee kantelulla kalaviranomaisena toimivaa Lapin ELY-keskusta toimiin, joilla voimayhtiöiden velvoitteet kalataloushaittojen korvaamisesta päivitettäisiin vastaamaan ajantasaista tutkimustietoa ja vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian linjauksia, joilla tähdätään uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksessä vuonna […]

Lue lisää