vanhuspalvelut

Onko desimaali pieni vai iso asia?

Ikäihmisten hoidon hoitajamitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa laatusuosituksessa. Kyse on siitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä hoidettavaa kohden. Tätä mitoitettaessa tulee huomioida hoidettavien fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen eli esimerkiksi muistiterveyteen liittyvä sekä sosiaalinen toimintakyky. Vanhuspalvelulakiin on kirjattu, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat palveluja saavien ikäihmisten määrää, heidän …

Onko desimaali pieni vai iso asia? Lue lisää »

Kohtuus vaarassa

Jätimme muutama viikko sitten välikysymyksen hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin, sillä oikeus ja kohtuus näyttävät tässä hallitukselta unohtuneen. Päätöksillä on vakavia vaikutuksia tuhansiin eläkkeensaajiin, heidän perheisiinsä, omaishoitajiin sekä ikäihmisiä hoitaviin terveydenhuollon työntekijöihin. Eläkkeensaajia ovat paitsi ikäihmiset, myös sairauden tai vammaisuuden vuoksi työkyvyttömät tai osatyökykyiset. He joutuvat hallituksen suunnitelmien toteutuessa kovien leikkausten kohteeksi montaa eri reittiä yhtä aikaa. …

Kohtuus vaarassa Lue lisää »

Välillä kysytään eli välikysymys

Toisinaan eduskunnassa herää epäilyksiä siitä, noudattaako hallitus toimissaan oikeutta ja kohtuutta kansalaisiin kohdistuvissa päätöksissään. Silloin on paikallaan tehdä välikysymys ja epäluottamuslause, jonka johdosta äänestämällä mitataan nauttiiko hallitus eduskunnan luottamusta. Heikompien, kuten pienituloisten puolustaminen, eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen ovat aina olleet vihreille tärkeitä teemoja. Siksi jätimme viime viikolla välikysymyksen siitä, kuinka kohtuuttomalla tavalla hallitus käy pienituloisten …

Välillä kysytään eli välikysymys Lue lisää »

Vieritä ylös