Kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys: Kalatie -kärkihankkeiden vaikuttavuuden arviointi

Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on laadittu kaksi valtioneuvoston hyväksymää strategiaa: vuonna 2012 Kansallinen kalatiestrategia ja vuonna 2014 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia. Nämä strategiat ja vuonna 2016 voimaan astunut kalastuslaki tähtäävät uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Painopiste on siirtymässä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Tähän Suomea velvoittavat myös EU:n vesipuitedirektiivi ja …

Kirjallinen kysymys: Kalatie -kärkihankkeiden vaikuttavuuden arviointi Lue lisää »

Kirjallinen kysymys raakkututkimuksista Sierilän voimalaitoshankkeessa

Eduskunnan puhemiehelle Kemijoki Oy on suunnitellut uuden 44 MW vesivoimalaitoksen rakentamista Kemijoelle, Rovaniemen Oikaraisen kylän Sieriniemelle. Korkein hallinto-oikeus on keväällä 2017 vahvistanut Sierilän voimalaitoksen vesitalousluvan. Hankkeen yksityiskohtainen valmistelu on meneillään. Voimalaitoshankkeen vaikutusalueelta, Kemijoen Vanttauskosken alapuolelta löydettiin vuonna 2017 kaksi erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun yksilöä, mikä voi vaikuttaa voimalahankkeeseen. Jokihelmisimpukka on suojeltu EU:n luontodirektiivin liitteissä …

Kirjallinen kysymys raakkututkimuksista Sierilän voimalaitoshankkeessa Lue lisää »

Kirjallinen kysymys Saamen Kielikaltion rahoituksesta

Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielten kielenhuollosta Suomessa vastaavan Saamen Kielikaltion (Sámi Giellagáldu) tämänhetkinen rahoitus on päättymässä vuoden lopussa. Jotta se pystyisi toimimaan kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamen kielen eli pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielen hyväksi, rahoitusta tarvittaisiin arvioiden mukaan noin 370 000 euroa vuodessa. Ensi vuoden budjettiin hallitus on kuitenkin esittänyt vain tästä vain puolet, 184 …

Kirjallinen kysymys Saamen Kielikaltion rahoituksesta Lue lisää »

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella

Eduskunnan puhemiehelle Valtion metsiä hallinnoiva ja hoitava Metsähallitus myönsi tiedotteessaan 10.10.2018 tehneensä Suomussalmella Luolavaarassa erehdyksessä hakkuita liito-oravan suojeluun tähtäävässä Liito-orava LIFE -hankkeeseen varatussa metsässä. Luolavaaran alueen metsä oli luonnontilainen vanha metsä. Metsähallituksen tiedotteen 12.10.2018 mukaan metsänkäsittely tehtiin kuitenkin voimassa olevien liito-oravakohteiden käsittelyohjeen mukaan siten, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on rajattu käsittelyiden ulkopuolelle. Metsähallituksen mukaan …

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella Lue lisää »

Kirjallinen kysymys: Fennovoiman ydinvoimalahankkeen aikataulu

Eduskunnan puhemiehelle Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoen Hanhikivenniemellä myöhästelee jatkuvasti sekä periaateluvassa asetetuissa, että yhtiön itse ilmoittamista aikarajoista. Yhtiö jätti rakentamislupahakemuksensa lähes kolme vuotta sitten kesäkuun lopussa 2015, tekaistua kroatialaista pöytälaatikkoyritystä apunaan käyttäen, kun ei ollut saanut määräajassa kokoon periaateluvassa edellytettyä kotimaista tai EU/ETA-alueen omistajapohjaa. Suomen ydinenergialainsäädäntö ei aseta takarajaa ydinenergialaitoksen rakentamislupahakemuksen täydentämiselle, kun lupahakemus on kerran …

Kirjallinen kysymys: Fennovoiman ydinvoimalahankkeen aikataulu Lue lisää »

Tiedote ja kirjallinen kysymys: Vihreiden kansanedustajat kritisoivat Fortumia lupaustensa hylkäämisestä

Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää, Satu Hassi ja Antero Vartia kysyvät hallitukselta toteuttaako valtionyhtiö Fortum Oyj suomalaisille luvattua, puhtaaseen teknologiaan pohjautuvaa strategiaansa suunnitellessaan investoimista pääosin fossiilienergiaa tuottavaan saksalaiseen energiajätti Uniperiin. – Vakaavarainen energiatoimija Fortum on strategiassaan kertonut kaikille suomalaisille ja kansanedustajille edistävänsä muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhtiö sanoo vahvistavansa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää ja varmistamalla kilpailukykynsä …

Tiedote ja kirjallinen kysymys: Vihreiden kansanedustajat kritisoivat Fortumia lupaustensa hylkäämisestä Lue lisää »

Kirjallinen kysymys: Sikojen ulkotarhauksen kieltäminen

Sikojen ulkotarhauksen kieltäminen Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalousministeriössä on vireillä asetus, joka kieltäisi sikojen ulkotarhaamisen Suomessa. Kieltoesitystä perustellaan afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisuhalla. Asetusluonnoksen mukaan sikoja, joita varten ei ole sisätiloja, voisi edelleen tarhata ulkona. Tämä koskee lähinnä ulkona tarhattavia villi- ja villasikoja. Tällöin tarhoissa pitää asetusluonnoksen mukaan olla kaksi sisäkkäistä aitausta tai vaihtoehtoisesti yksi aita, …

Kirjallinen kysymys: Sikojen ulkotarhauksen kieltäminen Lue lisää »

Kirjallinen kysymys: Uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittaminen

Eduskunnan puhemiehelle Nykyinen sähkömarkkinalaki vaikeuttaa kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden uusiutuvan energian investointeja. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sähköenergian siirtoa tonttirajojen yli ilman verkkoyhtiöitä edes naapurusten yhteisellä suostumuksella. Tämä rajoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista muulle kuin omalle tontille, vaikka naapurissa olisi tarjolla tyhjää alaa. Esimerkin kaltainen sähkönsiirron rajoitus koskee myös esimerkiksi taajamissa sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen tyhjien kattopinta-alojen hyödyntämistä aurinkopaneeleiden käyttöön. …

Kirjallinen kysymys: Uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittaminen Lue lisää »

Kirjallinen kysymys luvattomista kuvaamisista oppilaitoksissa

Eduskunnan puhemiehelle Työhön kouluissa ja oppilaitoksissa heijastuvat kaikki yhteiskuntamme ilmiöt. Älypuhelimien yleistymisen myötä oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan salaa kuvaaminen ja kuvien tai videotallenteiden julkaiseminen Internetissä on tullut osaksi kouluarkea. Valitettavasti tästä seuraa myös ongelmia. Oppilaitokset ovat julkisia tiloja, joissa kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. Useiden koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä kuvaaminen esimerkiksi oppitunneilla ja muutoinkin kuvauksen …

Kirjallinen kysymys luvattomista kuvaamisista oppilaitoksissa Lue lisää »

Terrafamen kaivoksen purkuputken päästöt tutkittava

Tiedote 2.6.2016 Vihreiden Hassi, Halmeenpää ja Mikkonen: Terrafamen kaivoksen purkuputken päästöt tutkittava Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi, Hanna Halmeenpää ja Krista Mikkonen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutuksista Nuasjärveen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin toukokuun lopulla tekemien mittausten mukaan Nuasjärveen lasketut Terrafamen kaivoksen päästövedet ovat kertymässä järven syvänteisiin, koska ne ovat järvivettä raskaampia sisältämiensä …

Terrafamen kaivoksen purkuputken päästöt tutkittava Lue lisää »

Vieritä ylös