Yleinen

Näkökulmia turpeesta

Turpeen käyttöä koskevat näkymät ovat olleet mediassa tiuhaan, iso asia se niin kansallisesti kuin paikallisesti onkin. Turveala on saanut suuren painoarvon myös työllisyyskeskustelussa. Turveala työllistää koko maassa noin 2500 henkilöä. Esimerkiksi korona-kriisissä olevalla tapahtuma-alalla töitä tekeviä on noin 200 000. Tämä ei ole vähättelyä, tämä on keskustelun asettamista mittakaavaan. Kansallisesti kyse on ilmastopäästöjen suitsimisen tarpeesta, …

Näkökulmia turpeesta Lue lisää »

Vuosisadan kärkihanke

Riippumatta kokoonpanosta, Suomen seuraavan hallituksen on syytä ottaa vakavasti asiat, joiden perustavaa laatua olevaa merkitystä ei tähän saakka vielä yksikään hallitus missään valtiossa ole politiikassaan riittävästi tunnistanut. Maailman luonnon tila heikkenee ennennäkemätöntä vauhtia. Alkuviikosta Pariisissa julkistettu ensimmäinen maailmanlaajuinen ja kattava luontoraportti, arvio luonnon tilasta ja sen köyhtymisestä on välttämätöntä luettavaa jokaiselle päättäjälle. Kyseessä ei ole …

Vuosisadan kärkihanke Lue lisää »

Lapin kalapolitiikka kaipaa parannuksia

Vaelluskalat, kuten lohi, järvilohi, taimen ja harjus tarvitsevat elinvoimaisina säilyäkseen vapaan kulkumahdollisuuden kutujokiinsa ja takaisin mereen tai järveen syönnökselle. Tarvitaan myös sopivia koski- ja virtapaikkoja, kutusoraikkoja ja puhdasta vettä. Uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisellä on kova kiire. Nousukaloja ja vapaita reittejä vesistöissä on liian vähän. Lisäksi salakalastus uhkaa vaelluskalakantoja paikoin vakavasti. EU-komissio on antanut Suomelle pyyhkeitä vesipolitiikan …

Lapin kalapolitiikka kaipaa parannuksia Lue lisää »

Vaalipörinää

Kun kolmatta viikkoa aloitellaan flunssaa selättäen, on ollut aikaa lukea lehtiä. Käväisin kylillä ja puutarhamessuillakin. Vain äänetönnä saatoin äimistellä vaalimainoksia ja puheita, joissa heristellään sormea ”dieselautokiellolle”. Mikä se semmoinen on ja kuka sitä on esittänyt? Puolueiden paperit kertovat, että kukaan ei tule mihinkään lakiin vedoten viemään kenenkään ajokkia pihasta tai autotallista, ei pysäyttämään nykyisellä diesel- …

Vaalipörinää Lue lisää »

Sutta ja säädöksiä

Susiin liittyvät kriittiset kannanotot ovat viime aikoina voimistuneet. Susikannan painopiste on siirtynyt länteen, taajemmin asutuille alueille. Ihmiset kokevat, ettei ole riittäviä keinoja puuttua tilanteisiin, joissa susi liikkuu lähellä asutusta, aiheuttaa vahinkoa kotieläimille tai estää metsästyskoirien käytön. Susikannan sääntely pohjautuu EU:n säädöksiin. Poronhoitoalueella susi kuuluu luontodirektiivin liitteen V lajeihin, muualla maassa tiukkaa suojelua edellyttävään liitteeseen IV. …

Sutta ja säädöksiä Lue lisää »

Muutoksen mittareita

Maailman megatrendit näkyvät ja vaikuttavat yhä selvemmin kaikkialla. Tarkastelipa asioita kansalliselta tasolta, kotikunnasta tai kauempaa, samat teemat ovat edessä. Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja hyvinvoinnin korostuminen – ilmastonmuutos, raaka-aineiden riittävyys ja teknologian kehitys, keskiössä myös ruuantuotannon merkitys. Kaiken voi sanoa olevan suuressa murroksessa. Erään ruotsalaisiin peltoihin perustuvan laskelman mukaan neliömetrillä viljelyalaa voi tuottaa joko 50 grammaa …

Muutoksen mittareita Lue lisää »

Puusta pitkään

Pääministeri Juha Sipilän mukaan Suomen tulee asettaa puurakentaminen etusijalle julkisissa rakennushankkeissa. Erinomainen tavoite, joka saa heti täyden kannatuksen ainakin vihreiltä! Kotimainen puu on paitsi ekologinen, kestävä ja terveellinen rakennusmateriaali, pitkäikäisiin tuotteisiin käytettynä myös hyvä hiilivarasto kuten metsäkin. Ilmastotutkijat, ympäristöjärjestöt ja vihreät ovat kritisoineet metsien käytön hurjia kasvutavoitteita juuri siksi, että useissa uusissa hankkeissa tähdätään lähinnä …

Puusta pitkään Lue lisää »

Onko desimaali pieni vai iso asia?

Ikäihmisten hoidon hoitajamitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa laatusuosituksessa. Kyse on siitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä hoidettavaa kohden. Tätä mitoitettaessa tulee huomioida hoidettavien fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen eli esimerkiksi muistiterveyteen liittyvä sekä sosiaalinen toimintakyky. Vanhuspalvelulakiin on kirjattu, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat palveluja saavien ikäihmisten määrää, heidän …

Onko desimaali pieni vai iso asia? Lue lisää »

Löperö kaivoslaki

Suomi on maa, jossa on rikkaat malmivarat, se on tunnettua maailmalla. Valitettavan tunnettua on myös se, että kansallinen lainsäädäntömme on poikkeuksellisen antelias kaivostoimijoiden näkökulmasta. Kaivoslakimme nojaa jo ajat sitten vanhentuneeseen ”löytäjä saa pitää” -periaatteeseen. Meiltä puuttuvat louhintavero, kunnolliset korvaukset maanomistajille ja kompensaatiot kaivospaikkakunnille toiminnan haitoista. Paikallisten asukkaiden ääni ei kuulu riittävästi. Myöskään kunnilla ei ole …

Löperö kaivoslaki Lue lisää »

Kansanvallan kipupisteet

Eduskunnan puhemies Paula Risikko selvitytti tänä syksynä sukupuolten tasa-arvon toteutumista eduskuntatyössä. Tutkimuksen mukaan tasa-arvotilanne ja vaikutusmahdollisuudet koetaan eduskunnassa pääosin hyväksi,  sukupuolesta riippumatta. Sekä miehet että naiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan eduskuntaryhmänsä kantoihin ja puolueensa asioihin, ja saavat äänensä kuuluviin eduskunnassa. Kansanedustajat eivät selvityksen mukaan koe tarkoituksellista syrjintää sukupuolensa takia, mutta verkostot arvioitiin edelleen sukupuolittuneiksi. Tutkimuksen mukaan …

Kansanvallan kipupisteet Lue lisää »

Vieritä ylös