Kirjallinen kysymys: Fennovoiman ydinvoimalahankkeen aikataulu

Eduskunnan puhemiehelle Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoen Hanhikivenniemellä myöhästelee jatkuvasti sekä periaateluvassa asetetuissa, että yhtiön itse ilmoittamista aikarajoista. Yhtiö jätti rakentamislupahakemuksensa lähes kolme vuotta sitten kesäkuun lopussa 2015, tekaistua kroatialaista pöytälaatikkoyritystä apunaan käyttäen, kun ei ollut saanut määräajassa kokoon periaateluvassa edellytettyä kotimaista tai EU/ETA-alueen omistajapohjaa. Suomen ydinenergialainsäädäntö ei aseta takarajaa ydinenergialaitoksen rakentamislupahakemuksen täydentämiselle, kun lupahakemus on kerran […]

Lue lisää

Onko jo suojeltu liikaa?

Aika ajoin kuulee painokkaita puheenvuoroja: aivan liikaa tai ainakin tarpeeksi on luontoa suojeltu – jo riittää! Pitkäaikaisten tutkimusten valossa on vaikea uskoa, että näin olisi. Maailman selkärankaisten lajien populaatiot ovat vähentyneet alle puoleen entisestä vuosien 1970 ja 2012 välillä. Makeanveden lajien populaatioista on jäljellä enää viidennes. Myös Euroopan linnuista kolmannes on hävinnyt viimeisten 15 vuoden […]

Lue lisää

Väki vanhenee – vauvat vähenevät

Suomessa syntyi viime vuonna lapsia vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla. Laskusuunta on jatkunut jo seitsemän vuotta peräkkäin, vain maahanmuutto on pitänyt Suomen väkiluvun pienessä kasvussa. Syntyvyyden laskukierteen yhteydessä on aihetta tarkastella isoa kulttuuri- ja yhteiskuntamurrosta. Väestöliitto on selvittänyt syitä siihen, miksi yhä useammat nuoret aikuiset eivät uskalla tai halua perustaa perhettä. Tutkimuksessa saatujen tietojen mukaan perheen […]

Lue lisää

Eriävä mielipide Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon MmVL62018 vp HE 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp) ERIÄVÄ MIELIPIDE Perustelut Maa- ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esitystä HE14/2018 maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien (LUOVA) uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Lakiesitys on osa maakuntalainsäädännön kokonaisuudistusta. Esityksen lähtökohtainen ajatus on parempaan pyrkivä. Maakuntauudistuksen toimeenpanoa ja LUOVA-viraston […]

Lue lisää

Pitkospuut pinoon, nuotiolaavut läjään – Mitä nyt Metsähallitus?

Luonnossa liikkujille on kevään aikana kantautunut ikäviä uutisia Metsähallituksen aikomuksesta luopua useiden virkistyskäyttöalueiden perusinfran, kuten nuotiopaikkojen, portaiden ja pitkospuureittien ylläpidosta ympäri Suomen, pikaisella aikataululla. Suunnitelmana ja tavoitteena kerrotaan olleen jo vuonna 2015 se, että Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidosta poistuisi peräti viidennes eli noin 20 prosenttia taukopaikoista. Kansalaisille, matkailuyrityksille ja kunnille on kuitenkin tullut yllätyksenä, että käytöstä […]

Lue lisää

Tiedote 12.4.: Miksi Metsähallitus pätkii pitkospuut ja polttaa nuotiolaavut, kysyvät kansanedustajat

Metsähallitus suunnittelee luopua useiden virkistysalueiden palveluista. Tarkoitus on muun muassa polttaa useiden retkeilyalueiden nuotiopaikkojen rakenteita ja purkaa pitkospuita. Kansanedustajat Hanna Halmeenpää (vihr.), Satu Hassi (vihr.) Ja Krista Mikkonen (vihr.) ovat hämmästyneet Metsähallituksen suunnitelmista ja jättäneet maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) vastattavaksi aiheesta kirjallisen kysymyksen. Metsähallituksen aikomus poistaa virkistysalueita käytöstä nopealla aikataululla on tullut yllätyksenä. […]

Lue lisää

Maakunnat ja virastot valmisteilla

Eduskunta käsittelee parhaillaan maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaa poikkeuksellisen laajaa, lähes 2000 sivun lakiesitystä. Tätä sekä omana lakipakettinaan kulkevaa sote-uudistusta puidaan kesään saakka. Tahti on kova. Tehtäviä siirretään valtion nykyisiltä aluehallintovirastoilta ja ELY-keskuksilta sekä kunnilta maakunnille ja uuteen perustettavaan valtion lupa- ja valvontavirastoon (LUOVA), jonka toimipaikkoja tulee kaikkiin 18 maakuntaan. […]

Lue lisää

Vettä vaelluskaloille

Vesivoimalaitokset pohjoisen suuriin jokiin, Kemi-, Ii- ja Oulujokeen rakennettiin pääosin 1950-luvulla, kiireellä ja osin poikkeuslupien turvin. Kalatiet jäivät rakentamatta. Vesitalousluvat ovat vanhoja, vuosikymmenien aikana kertyneen ympäristö- ja kalatalousvelan maksamisesta keskustellaan yhä vain. Valtion asenteet ovat sentään muuttuneet. Kansallisen kalatiestrategian (2012) tärkeimpiä tavoitteita on uhanalaisten vaelluskalakantojen vahvistaminen ja palauttaminen potentiaalisiin rakennettuihin jokiin. Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy […]

Lue lisää

Suitsia verosuunnittelulle

Energiayhtiö Fortumin varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona Helsingissä. Meistä jokainen omistaa siivun Fortumia, yhtiön pääomistaja kun on Suomen valtio. Vuosi sitten mediassa kirjoiteltiin Fortumin aggressiivisesta verosuunnittelusta, johon valtio ei ole halunnut tai älynnyt puuttua millään tavalla. Aihe nousi esille myös eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla. Verovälttelyn sijaan valtionyhtiöiden tulisi toimia esimerkkeinä yritysvastuukysymyksissä. Muun muassa pörssiyritys Metson entinen […]

Lue lisää

Lammasta lähitilalta

Pääsiäisviikolla voisi ajatella, että eletään lammastilojen kulta-aikaa. Suomessa on noin 1 000 vähintään kymmenen uuhen lammastilaa, keskimääräisellä tilalla uuhia on 70. Kenties lampaanlihan suurimmasta myyntisesongista huolimatta haasteita riittää myös lampureilla, niihin on koitettu herätä eduskunnassakin. Jätin viime joulukuussa yhdessä usean muun kansanedustajan kanssa eduskunnalle toimenpidealoitteen lampaiden tilateurastuksen ja suoramyynnin sallimisesta. Myös maa- ja metsätalousministeri Jari […]

Lue lisää