Eduskunnan lähiruokakerhon uusi puheenjohtaja Hanna Halmeenpää mahdollistaisi lampaiden tilateurastuksen

Vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää on valittu perjantaina 8.12. eduskunnan lähiruokakerhon puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi lähiruokakerhoon valittiin kansanedustaja Pertti Hakanen (kesk.). Ensitöikseen Halmeenpää esittää yhdessä useiden kansanedustajien kanssa eduskunnalle lampaiden pienimuotoisen kotiteurastuksen ja suoramyynnin sallimista toimenpidealoitteessaan.

Vapaasti laiduntavien lampaiden pito on yleistynyt. Suomessa on noin 1000 vähintään 10 uuhen lammastilaa, keskimääräisellä tilalla uuhia on 70. Nykyisten säädösten mukaan lampaanlihan myynti kuluttajalle edellyttää teurastusta hyväksytyssä laitoksessa. Pienteurastamoiden investointikustannukset ovat useimmille tiloille kohtuuttoman suuria, jopa 200 000 € teurastamoa kohden. Tästä johtuen pieniäkin lammasmääriä joudutaan monin paikoin kuljettamaan teurastamoihin jopa satojen kilometrien päähän.

Suomessa on tälläkin hetkellä mahdollista myydä esimerkiksi poronlihaa niin sanotusti aidalta suoraan, ilman erillisiä tarkastuksia. Poronlihan lisäksi kotitilalla teurastettuna suoramyynnissä on myös muun muassa ankan-, kanan-, kanin-, hanhen-, kauriin-, hirven- ja peuranlihaa.

– Lähiruoan ja pienten lammastilojen suoramyynnin edistämiseksi myös lampaiden tilateurastus tulisi sallia. Pontimena tässä ovat myös paikoin pitkiin kuljetusmatkoihin liittyvät eläinten hyvinvoinnin seikat, sanoo Halmeenpää.

Lampaiden tilateurastuksia puoltaa myös lampaiden keskimäärin hyvä terveydentila. Teurastusten yhteydessä lampaiden terveydellisiin syihin perustuvat hylkäysprosentit ovat pieniä. Lampaat pärjäävät vertailussa erinomaisesti verrattuna esimerkiksi punaiseen lihaan, siipikarjaan ja poronlihaan. Riskit lampaanlihan tilateurastuksessa eivät ole suuremmat kuin muiden eläinten kohdalla, päinvastoin.

Iso osa lampaista teurastettaisiin myös tulevaisuudessa virallisissa teurastamoissa. Lakimuutoksen jälkeenkin on syytä huolehtia, että elintarviketeollisuudelle, kaupalle tai suurkeittiöille menevät lampaat teurastettaisiin jatkossakin hyväksytyissä teurastamoissa.

– Tilateurastus ei vaaranna elintarviketurvallisuutta, kun teurastus ja myynti tiloilla toteutetaan jatkossakin ammattimaisesti, kevennettyä valvontaa soveltaen, Halmeenpää toteaa.

Vieritä ylös