Energiapolitiikka uusiksi

Suomi tarvitsee uuden energiapolitiikan.

Energiatehokas, hajasijoitettu ja uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä luo työtä ja elinvoimaa koko maahan. Uutta ydinvoimaa tai tekoaltaita ei tarvita.

Suomi tarvitsee energiatehokkaan, hajasijoitetun ja uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan järjestelmän, joka luo omavaraisuuden ja turvallisuuden ohella työtä ja yrittäjyyttä laajasti myös haja-asutusalueilla ja maakunnissa. Myös yksityisen sähkön pientuotannon syöttäminen valtakunnan verkkoon tulee olla mahdollista ja kannattavaa. Energiakysymyksissä on huomioitava ilmastonmuutoksen torjunta, energiansaannin turvaaminen, kotimainen työllisyys, energiaomavaraisuus sekä ympäristö, terveys ja turvallisuus, nyt ja tulevaisuudessa.

Pitkäikäisiä riskejä ja vakavia ympäristöhaittoja aiheuttavien ydinvoimaloiden lisärakentaminen ei ole järkevää, eikä tarpeellista. Sähkönkulutusennusteet ja uusiutuvan energiantuotannon kasvupotentiaali huomioiden lisäydinvoiman rakentamista ei voida perustella myöskään kotimaisella sähköntarpeella. Ei ole viisasta tuottaa ydinsähköä vientiin, kun ongelmalliset jätteet jäävät joka tapauksessa Suomen huolehdittaviksi.

Kollajan ja Vuotoksen allashankkeet on kumpikin jo kertaalleen todettu toteutuskelvottomiksi, puheet uusista tekoaltaista tulee haudata lopullisesti. Voimayhtiöiden ja suurten puolueiden toistuvat pyrkimykset nostaa hankkeet yhä uudelleen ja uudelleen esille osoittaa piittaamatonta asennetta paitsi luontoarvoja ja alueen ihmisiä, myös demokratian ja oikeusvaltion periaatteita kohtaan. Koskisotaa ei pidä sytyttää, eikä Kemihaaran soiden luontoarvoja tarvitse todistaa uudelleen. Tärkeämpää on nyt suunnata investoinnit ja osaaminen kehityskelpoisiin uusiutuvan energian hankkeisiin ja tehdä se huolella.