Eurovaalit 2019

Suomessa ja muissakin jäsenvaltioissa ajatellaan liian usein Euroopan unionin olevan etäinen päätöskoneisto, josta direktiivejä tulla tipahtelee ihmisten arkeen. Toisaalta muistutetaan siitä, ettei Suomi yksin voi vaikuttaa maailman menoon. Ei voikaan, siksi olemme Euroopan unionissa vaikuttamassa Suomea laajemman alueen asioihin kansanvälisesti. Suomi on reippaasti eurooppalainen, europarlamentaatikot eli mepit ovat EUssa päätöksentekijöinä meitä varten!

On meidän asiamme edistää ympäristönsuojelua ja luontoarvoja Suomessa ja Euroopassa. Meidän vastuullamme on ajaa reilua muutosta, joka turvaa maapallon ja lastemme tulevaisuutta ilmastokatastrofilta. Me olemme tasa-arvon, koulutuksen ja oikeusvaltion periaatteiden vaalijoina avainasemassa Euroopassa ja koko maailmassa. Meille ei käy ihmisoikeuksien polkeminen eikä yhteiskunnan eriarvoistuminen.
 

Siksi pyrin Euroopan parlamenttiin – ja siksi EU on myös jokaisen suomalaisen asia!

Minulle tärkeintä politiikassa on heikompien ja hiljaisten puolustaminen. Päättäjän paikalla on välttämätöntä ajatella tavallisten ihmisten arkea ja tulevien sukupolvien etua. Tavoiteltavaa on tehdä ratkaisuja, jotka ovat oikeudenmukaisia nuorille ja vanhoille, köyhille, syrjäytyneille ja syrjityille –  ja jotka turvaavat samalla hyvää elämää kaikille.
 
Lakiesitysten lausuntokierroksille saati lobbaukseen eivät osallistu läheskään kaikki tarpeelliset tahot. Uhanalaiselta luonnolta ei kommentteja irtoa, siksi on kuunneltava luonnontieteilijöitä. Ilmakehä ja ekosysteemit vaikenevat, tutkittua tietoa on silti tarjolla runsaasti. Päättäjät eivät kuule koskaan tarpeeksi heitä ja niitä, joilla uhkaa mennä huonosti. Siksi on arvostettava riippumattomien asiantuntijoiden näkemyksiä.
 

Olen periaatteellinen ja suhtaudun intohimoisesti maailman parantamiseen. Minulla on kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä, jota politiikan kaikilla tasoilla tarvitaan. Olen valmis edistämään arvojeni mukaista, inhimillistä, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavaa politiikkaa rehdisti ja huolella! Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa Suomea ja Eurooppaa!

Hannasta sanottua