Ihmiset ykköseksi

Ihmisten hyvinvointi päätöksenteon keskiöön.

Jotta Suomi pysyy raiteillaan, ihmisten on voitava hyvin kotona ja työssä. Tukiverkostoa tarvitaan varmistamaan lähtökohdat lasten ja nuorten elämässä etenemiselle sekä aikuisten voimavarojen riittävyydelle. Työelämää tulee uudistaa, jotta ihmiset jaksavat työssään eläkeikään asti.

Haluan yhteiskunnan kaikilla tasoilla tähtäävän siihen, että ihmiset voivat perheissä ja kodeissa hyvin. Koti on yhteiskunnan perusyksikkö, jossa syntyvät lähtökohdat lasten ja nuorten elämässä etenemiselle sekä suomalaisten aikuisten voimavarojen riittävyydelle. Lähtökohtia on monenlaisia, ja tukiverkostoa tarvitaan riittävästi kaikkien ulottuville.

Kannatan vanhempainetuuksien uudistusta siten, että vanhempainvapaiden yhteispituus kasvaisi yhteensä 18 kuukauteen. Tällöin kumpikin vanhemmista voisi olla pienen lapsen kanssa kotona kuusi kuukautta ja kolmas kuuden kuukauden jakso olisi vanhempien valinnan mukaan jommankumman vanhemman käytettävissä. Jokaiselle lapselle kuuluva päivähoito-oikeus on hyvä asia, eikä sitä pidä rajoittaa. Toimiva päivähoito on tärkeä arjen turvaaja, joka kantaa monen perheen yli ruuhkavuosien.

Iso osa ihmisistä ei jaksa työssään eläkeikään saakka, siksi työelämää pitää uudistaa. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että työhyvinvoinnista on eri keinoin huolehdittava entistä paremmin ja mm. työaikajoustoilla pitää mahdollistaa työn parempi sovittaminen kulloiseenkin elämätilanteeseen. Ihmisten pitää saada tehdä työnsä sekä kotona että työpaikalla hyvin, elämä ei saa olla pelkkää vaatimusten täyttämistä ja kiireessä selviytymistä.