Kansanedustaja Hanna Halmeenpäältä toimenpidealoite: uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen sijaan

Tiedote pe 27.11.
Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Hanna Halmeenpäältä toimenpidealoite:
uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen sijaan

Hallitusta vaaditaan nopeuttamaan rakennuskannan siirtymää öljylämmityksestä kohti päästöttömiä uusiutuvaan energiaan pohjautuvia lämmitysmuotoja. Kansanedustaja Hanna Halmeenpään jättämässä toimenpidealoitteessa esitetään energiatukijärjestelmän laajentamista koskemaan myös asunto-osakeyhtiöitä ja pientaloja.

”Energiatukijärjestelmän laajentamisen lisäksi energiaremontteja tulee vauhdittaa mahdollistamalla useamman kuin yhden vuoden kotitalousvähennyksen käyttämisen kerrallaan uusiutuvaan energiaan perustuvaan lämmitystapamuutoksen toteuttamiseen.” Halmeenpää linjaa.

Suomessa merkittävä osa pientaloista, julkisista rakennuksista ja asunto-osakeyhtiöistä lämpenee edelleen fossiilisiin polttoaineisiin lukeutuvalla öljyllä. Lämmitysöljyä käytetään rakennusten lämmittämiseen vuositasolla noin 600 miljoonaa litraa, joka on noin 34 prosenttia kevyen polttoöljyn kokonaiskulutuksesta Suomessa.

”Pienevistä uusien öljykattilainvestointien määrästä huolimatta lämmitysöljy muodostaa edelleen varsin merkittävän osan Suomen kevyen polttoöljyn kulutuksesta, jota tulee määrätietoisesti vähentää. Tätä päämäärää tukevat kansalliset ilmasto- ja energiatavoitteet sekä hallitusohjelman kunnianhimoinen pyrkimys tuontiöljyn käytön puolittamisesta 2020-luvun aikana ja samalla kasvattaa energiaomavaraisuus 55 prosenttiin.” Halmeenpää toteaa.

Suomen kansallisen, uusiutuvan energian toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu uusiutuvan energian käytön osuuden kasvu 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tutkimusten mukaan kustannuksiltaan kilpailukykyinen, jopa 100-prosenttisesti kotimaiseen uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä Suomessa vuonna 2050 on mahdollista toteuttaa, mikäli energiapolitiikkaa ohjataan tähän suuntaan.

Toimenpidealoite luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:
Toimenpidealoite: Lämmitysjärjestelmäinvestointien ohjaaminen kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

Lisätietoja:
Hanna Halmeenpää, p. 050 564 4122

Keskuskansliassa

Vieritä ylös