Kansanedustajat puolustavat Oulaskankaan synnytyksiä

Tiedote 13.5.2016

Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajat puolustavat noin tuhat synnytystä vuodessa hoitavan Oulaskankaan sairaalan synnytysosaston ja koko sairaalan toiminnan jatkumista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulaskankaan sairaala ovat kansanedustajien mukaan reagoineet tammikuussa 2015 voimaan astuneen päivystysasetuksen vaatimuksiin asianmukaisesti.

Oulaskankaalla synnyttävät suunnitellusti vain riskittömät synnyttäjät, vastasyntyneiden ongelmat ovat harvinaisia. Tehostettua hoitoa ja seurantaa vaativat vastasyntyneet on jo nykyisinkin siirretty ambulanssilla lääkärin tai kätilön saattamina OYS:iin. Tilastot osoittavat käytännön olleen erittäin toimiva ja turvallinen.

Oulaskankaan sairaala ja OYS vastasivat Valviran vaatimuksiin riittävästä osaamisesta laatimalla koulutussuunnitelman kätilöille. Tänä vuonna OYS:in vastasyntyneiden teho-osastolla täydennyskoulutetaan seitsemän kätilöä. Lisäksi on laadittu suunnitelma kaksipaikkaisen vastasyntyneiden tehostetun hoidon yksikön perustamisesta Oulaskankaalle. Jokainen hätätapaus vaatii aina osaavan henkilökunnan läsnäoloa.

Oulun eteläisen alueen synnytysten siirtyminen Oulaskankaalta OYS:iin lisäisi väistämättä synnyttäjien ambulanssikuljetuksia ja matkasynnytyksiä. Tällöin myös ensihoidossa olisi turvattava riittävä osaaminen ja toistuva harjoittelu harvoin synnytyksissä tapahtuvien ongelmien varalta.

Aluesairaaloiden toimintaa supistettaessa vaarana on potilasturvallisuuden heikkenemisen ohella se, että hoitoyksiköiden lisäksi alueelta menetetään asteittain myös erikoissairaanhoidon koulutus- ja työpaikat, jotka ovat alueiden elinvoimalle välttämättömiä. Toimintojen supistusten kokonaisvaikutuksia ja –kustannuksia ei ole välttämättä riittävästi arvioitu. Maakuntauudistuksen myötä päätäntävalta alueella annettavista palveluista tulee maakunnan päättäjille, eikä pysyvien supistuspäätösten tekeminen tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on yksimielisesti puoltanut Oulaskankaan synnytystoiminnan jatkumista. Päivystysasetuksen mukainen lastenlääkäripäivystys ja lasten tehovalvonta voidaan toteuttaa siten, että sairaanhoitopiiri vastaa lääkäriresursseista ja kouluttaa henkilöstöä. Tämän tulee riittää myös Valviralle.

Hanna Halmeenpää (vihr)
Katja Hänninen (vas)
Niilo Keränen (kesk)
Pirkko Mattila (ps)
Ulla Parviainen (kesk)
Juha Pylväs (kesk)
Antti Rantakangas (kesk)
Hanna Sarkkinen (vas)
Mari-Leena Talvitie (kok)
Tytti Tuppurainen (sdp)
Tapani Tölli (kesk)
Mirja Vehkaperä (kesk)
Ville Vähämäki (ps)

Vieritä ylös