Kestävää, kannattavaa ja reilua maataloutta

Vihreä puoluevaltuuskunta hyväksyi viikonvaihteessa puolueen maatalouspoliittisen ohjelman. Ruokaa ja politiikkaa on tehty maailman sivu, suomalaisen maatalouden kivuliaaseen nykytilaan on tultu. Uudistuksia ehdottavien moukarointi ei nyt viljelijää auta. Tarvitaan ratkaisuesityksiä ja aitoa keskustelua siitä, miten mennään eteenpäin.

Vaikeuksissa olevia on oikein tukea tänään, seuraavat vuodet on kuitenkin rakennettava kestävämpää systeemiä niin kansallisella kuin EU-tasolla. Mikään valtio ei voi perustaa ruuantuotantoaan kriisistä toiseen rämpimiseen.

Suomessa on hyvät mahdollisuudet tuottaa korkealaatuista, kestävää ja eettistä ruokaa. Haluamme edistää reiluja pelisääntöjä ruokamarkkinoilla, parantaa kotimaisen maataloustuotannon kannattavuutta ja vähentää tukiriippuvuutta monipuolisin keinoin.

Vihreät haluavat, että ruoka on ravitsevaa, sitä ei haaskata ja että sen tuottaminen kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän. Suomalaisen ruuantuottajan pitää pystyä elämään työllään ja olemaan siitä ylpeä.

Kun tuottaja saisi markkinoilta oikeudenmukaisen korvauksen tuotteistaan, yhteiskunnan tukia voitaisiin suunnata pitkäjänteisesti uudelleen ympäristön, ilmaston ja eettisten kriteereiden pohjalta esimerkiksi maatalouden tuottamiin ekosysteemipalveluihin – haluttuihin ja tarpeellisiin asioihin, joista markkinat eivät maksa täyttä korvausta.

Eläinten hyvinvointi on tärkeää paitsi tuottajalle, myös kuluttajalle. Ilmastosta, maaperän kunnosta, pölyttäjistä ja vesistöistä meillä on yhteinen vastuu. Maatalouden merkitystä tässä kaikessa voidaan vahvistaa, kun koko yhteiskunnan tulee notkistua kiertotalouteen ja muuttua nettohiilipäästäjästä hiilinieluksi.

Luomuviljelyn tavoitteet ovat pitkälti vihreiden tavoitteiden mukaisia, sen osuutta haluamme kasvattaa. Hyviä luomun käytäntöjä voisi tuoda muuhunkin viljelyyn ja karjankasvatukseen. Raskasta hallintoa ja valvontaa tulee kehittää ja keventää.

Voisimme satsata ravinteiden kierrätykseen ja näin keventää keinolannoitelaskua. Biokaasun hyödyntämiseen ja kierrätysravinteiden tuotantoon kannattaa satsata. Fossiilisen energian käytöstä on asteittain luovuttava, maataloustuottajille uusiutuva energia voi olla tärkeä lisätulon lähde.

Kansanterveyden sekä ympäristö- ja ilmastovaikutusten kannalta eläinkunnan tuotteisiin on syytä kiinnittää huomiota. Pellervon taloustutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (94 %) syö lihaa jossain muodossa, kokonaiskulutus on pitkällä aikavälillä kasvanut merkittävästi.

Haluamme eläinkunnan tuotteiden kestävyyskriteerit ylös ja kulutuksen alemmas. Jos kulutus puolitettaisiin vuoteen 2030 mennessä*, kuten Vihreät esittävät, tarkoittaisi se samanlaista tasoa kuin 1970-luvun Suomessa. Radikaaliksi ehdotusta sopii nimittää, kohtuuton se ei ole. Kun laatu korvaa määrän, myös tuottaja voittaa. Kestävästi tuotettua ruokaa ei kaupata polkuhintaan.

Jokainen valitsee itse ruokailutottumuksensa. Valintoihin ja hintoihin voidaan vaikuttaa tiedotuksella, lainsäädännöllä ja suuntaamalla julkiset hankinnat kohti kestävästi tuotettua kasvispainotteista ruokaa.

Vihreät haluavat pitää suomalaisen maaseudun elinvoimaisena ja maataloudella on tässä merkittävä rooli.  Huoltovarmuudestakin on huolehdittava, ruuantuotantoa tulee olla Suomen eri alueilla tulevaisuudessakin. Valtio on viljelijän sopimuskumppani, jonka toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä kestävää ja ennustettavaa. Avauksia sopii nyt odottaa kaikilta joukkueilta.

Kolumni julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 12.9.2018

* Korjattu oikea vuosiluku 2030, alkuperäisessä tekstissä oli virheellisesti vuosi 2040

Vieritä ylös