Kirjallinen kysymys luvattomista kuvaamisista oppilaitoksissa

Eduskunnan puhemiehelle

Työhön kouluissa ja oppilaitoksissa heijastuvat kaikki yhteiskuntamme ilmiöt. Älypuhelimien yleistymisen myötä oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan salaa kuvaaminen ja kuvien tai videotallenteiden julkaiseminen Internetissä on tullut osaksi kouluarkea. Valitettavasti tästä seuraa myös ongelmia.

Oppilaitokset ovat julkisia tiloja, joissa kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. Useiden koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä kuvaaminen esimerkiksi oppitunneilla ja muutoinkin kuvauksen kohteilta salaa on kuitenkin kielletty. Salaa kuvatulla oppilaalla tai opettajalla ei ole oikeutta estää julkisella paikalla kuvatun kuvamateriaalin tai videon julkaisemista. Yksityisyyden suoja pätee ainoastaan tilanteissa, jotka voidaan tulkita kuvattavan kannalta loukkaaviksi.

Kuvia ja videoita on mahdollista manipuloida leikkaamalla. Tällöin jokin tilanne voidaan saada näyttämään totuudenvastaiselta. Salaa kuvaminen, videointi ja kuvien tai tallenteiden julkaiseminen manipuloituina tai kuvauksen kohteen kannalta muutoin loukkaavasti on huolestuttavasti muodostunut yhdeksi koulukiusaamisen muodoksi.

Apulaisoikeuskansleri on ottanut asiaan kantaa todeten, ettei kouluissa kuvaamista voi kieltää, koska se rajoittaisi yksilön sananvapautta. Vaikka monien koulujen järjestyssäännöissä kielletään opetustilanteiden ja oppituntien kuvaaminen ja tallentaminen, koulu ei kuitenkaan voi omilla säännöillään kieltää kuvaamista koulun alueella kokonaan. Myöskään älypuhelinten tuomista kouluun ei voida eikä ole tarkoituksenmukaista kieltää. Mahdollisten rajoitusten, kuten koulun järjestyssääntöjen, rikkominen ei aiheuta rikosoikeudellista vastuuta, vaan voi johtaa lähinnä koulun omiin kurinpitotoimenpiteisiin.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan yksityisyyden suojan parantamiseksi oppilaitoksissa ja kouluissa ja

kuinka oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa voidaan suojella luvattomalta kuvaamiselta ja loukkaavien kuvien tai videotallenteiden julkaisemiselta?

Vieritä ylös