Kirjallinen kysymys: Sikojen ulkotarhauksen kieltäminen

Sikojen ulkotarhauksen kieltäminen

Eduskunnan puhemiehelle
Maa- ja metsätalousministeriössä on vireillä asetus, joka kieltäisi sikojen ulkotarhaamisen Suomessa. Kieltoesitystä perustellaan afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisuhalla. Asetusluonnoksen mukaan sikoja, joita varten ei ole sisätiloja, voisi edelleen tarhata ulkona. Tämä koskee lähinnä ulkona tarhattavia villi- ja villasikoja. Tällöin tarhoissa pitää asetusluonnoksen mukaan olla kaksi sisäkkäistä aitausta tai vaihtoehtoisesti yksi aita, joka on varmistettu molemmilta puolilta sähkölangoin.

Lausuntokierrokselle on lähtenyt myös asetus siitä, että villi- ja villasikatarhojen suoja-aitojen rakentamista voitaisiin tukea avustuksin. Aitaamisen tarkoituksena on estää kaikki kontaktit luonnonvaraisten ja tarhattujen villisikojen välillä, ja pitää näin afrikkalainen sikarutto loitolla.

Sikojen hyvinvointiin ja lihan laatuun merkittävästi vaikuttava ja sikatiloilla parhaillaan yleistyvä sikojen vapaa ulkotarhaaminen on tärkeää. Ulkotarhauksen on todettu vähentävän esimerkiksi sikojen käytöshäiriöitä ja aggressiivisuutta. Sioille ulkoilumahdollisuus on merkittävä hyvinvointitekijä. Tuotantoeläinten hyvinvointi ei tarkoita ainoastaan sitä, että eläin on ravittu eikä sillä ole sairauksia. Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti se, että eläin voi harjoittaa lajilleen tyypillistä käyttäytymistä. Sikojen kohdalla se tarkoittaa muun muassa raittiissa ilmassa ulkoilua ja maan tonkimista.

Suunnitteilla oleva sikojen ulkotarhauskielto hankaloittaisi sikojen hyvinvoinnin lisäksi ulkotarhaukseen investoineiden yritysten elinkeinotoimintaa. Maatalousyrittäjät, jotka ovat tiloillaan panostaneet sikojen hyvinvointiin sekä samalla lihan laatuun ja makuun, ovat vaarassa menettää tärkeän kilpailuvalttinsa.

Ulkotarhaamisen kieltäminen olisi myös hukattu mahdollisuus kotieläintalouden ja ruokakulttuurin kehittämisen kannalta. Samalla suljettaisiin portti esimerkiksi suurilta Euroopan ja varsinkin Britannian eettisen lihan markkinoilta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin kumotakseen aikeensa asetuksesta, joka kieltäisi sikojen hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavan ulkoilumahdollisuuden,

Miten hallitus perustelee aikeensa kieltää nykyaikainen ja eläinten hyvinvoinnin huomioonottava ja korkealaatuinen sikatalouden harjoittaminen, johon kuuluu sikojen ulkotarhaus,

Aikooko hallitus korjata asetusmuutosta siten, että aitauksiin liittyvän säädännön tiukentamista sovellettaisiin kaikkiin sikatiloihin tasa-arvoisesti ja siten, että ulkotarhaaminen olisi jatkossakin mahdollista kaikilla tiloilla, joissa käytössä olisi kaksi sisäkkäistä aitausta tai vaihtoehtoisesti yksi aita, joka on varmistettu molemmilta puolilta sähkölangoin?

Helsingissä 1.6.2017
Hanna Halmeenpää
Satu Hassi
Krista Mikkonen
Johanna Karimäki

Vieritä ylös