Kuntavaalit 13.6.2021

Hei!  Olen biologian ja maantiedon opettaja, nelikymppinen perheenäiti ja vihreä poliitikko. Asun perheeni kanssa Kalajoen Rahjassa, viihdyn maalaismaisemissa! Olen ollut mukana Kalajoen kuntapolitiikassa valtuutettuna ja muissa luottamustehtävissä kaksitoista vuotta. Politiikan ja yhteisten asioiden hoitamisen parissa olen työskennellyt myös kansanedustajana (2015–2019). Olen ehdolla Kalajoen kaupunginvaltuustoon nyt neljättä kertaa.

Kunnissa päätetään monista meidän kaikkien arkeen, asumiseen, työpaikkoihin, koulutukseen, vapaa-aikaan ja lähiympäristöön liittyvistä asioista – siitä, mitä kotikunnassa tapahtuu, mikä on mahdollista ja mihin suuntaan halutaan mennä. Kunnallisella päätöksenteolla on ratkaiseva vaikutus palvelujen sujuvuuteen ja ihmisten viihtyvyyteen. Kunnissa tehdään parhaimmillaan päätöksiä, jotka edistävät merkittävällä tavalla luonnonympäristön kestävää käyttöä ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tähän kaikkeen haluan edelleen olla mukana vaikuttamassa.

Minulle tärkeää Kalajoen päätöksenteossa on

 • Tasa-arvoinen, ihmisiä kunnioittava kohtelu koko kaupunkiorganisaatiossa, niin kotikuntana, työnantajana kuin yhteistyökumppanina.
 • Kunnan asukkaiden palvelujen järjestäminen mahdollisimman yhdenvertaisesti ja tasokkaasti kaikissa kunnan osissa, esimerkiksi kuituverkko-hankkeen toteutus alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.
 • Energiatehokas ja hiilineutraalisuutta kohti pyrkivä, resursseja ja siten myös kuntalaisten euroja säästävä toiminta.
 • Hyvät edellytykset yrittämiselle ja elämiselle viihtyisässä, ilmapiiriltään avoimessa ja toimivassa ympäristössä.
 • Varhaiskasvatuksen sekä koulujen toiminnan riittävä resursointi ja tilojen asianmukaisuus, turvallisuus ja toimivuus.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi, harrastusmahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen tasapuolinen tuki sekä perheiden palveluista huolehtiminen.
 • Toisen asteen koulutuspaikkojen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen.
 • Vanhustenhoidon ongelmien selättäminen, kuten vuorohoitopaikkojen, kotihoidon ja palveluasumisen paikkojen riittävyys sekä henkilöstön asianmukainen resursointi ja hyvinvointi.
 • Luonnonympäristöjen vaaliminen ja kunnostus. Herkkien luontotyyppien, kuten rantojen suojelu, kestävä metsien hoito, vesien puhtaus ja mahdollisuudet suojelualueverkon laajentamiseen.
 • Retkeily-, virkistys- ja kevyenliikenteen reitistöjen kehittäminen. Otetaan tavoitteeksi seutukunnan parhaat reitistöt kaikkina vuodenaikoina ja tasokas leirikeskus meren rannassa, vaikka useamman toimijan yhteistyönä!    
 • Kaupunkikuvan, maalaismaisemien ja luontokohteiden arvostus, historiallisten rakennusten ja arvokkaiden maisema-alueiden huomiointi rakentamista ja maankäyttöä suunniteltaessa.
 • Kukoistavan kulttuuritarjonnan mahdollistaminen, kaikissa muodoissaan.

Vieritä ylös