Leikkauksille on vaihtoehtoja

Maan talouden tasapaino ja kestävyysvajeen umpeen kurominen on päämäärä, sitä kaikki haluavat. Sipilän hallituksen talouspolitiikasta ja työelämälinjauksista paistaa kuitenkin läpi rohkeuden ja näkemysten puute. Hallituksen tarjoama ratkaisu talousahdinkoon syventää sitä entisestään. Halutaan ”tehdä edes jotain”, mikä tarkoittaa suuria leikkauksia kouluista, päiväkodeista, sosiaaliturvasta ja palkoista. Hallitus haluaa säästää isosti myös luonnonsuojelusta ja lakkauttaa kehitysyhteistyön nykymuodossaan. Vihreät tarjoaa hallituksen linjalle kestävän vaihtoehdon. Vastuullinen talous voi nojata maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin, tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin, kuin mitä hallitus nyt esittää.

Hallitus saatiin julkisella paineella perääntymään ”pakostaan” leikata erityisesti pieni- ja keskipalkkaisten, naisvaltaisten alojen sunnuntai- ja ylityökorvauslisiä. Lomarahojen pienentäminen tasaisesti kaikilta on kohtuullisempaa. Ensimmäisestä sairauspäivästä tehdään edelleen palkaton ja vuosilomaa lyhennetään.

Tätä perustellaan tarpeella saada lisää työtä Suomeen ja vienti vetämään työn yksikkökustannuksia alentamalla. Haluamme kysyä keskustalta, kokoomukselta ja perussuomalaisilta, minkälaista Suomea me rakennamme yhdessä? Hallituksen linjalla Suomesta tehdään kasvavien tuloerojen, halvan työvoiman ja matalan osaamisen raaka-ainevarastoa.

Ei ole mitään takeita siitä, että palkkojen leikkaus lisäisi työpaikkoja, kuten taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz huomautti. Samalla palkkojen leikkaukset leikkaavat myös kotimaista kysyntää ja talouskasvua. Hallituksen valitsema tie erkaannuttaa Suomen pohjoismaisesta hyvinvointimallista. Me vihreät sopeuttaisimme taloutta maltillisemmin, kahden vaalikauden aikana ja uudistaisimme sitä inhimillisesti. Nostaisimme ihmisiä työelämään perustulolla ja loisimme työpaikkoja uusiutuvan energian vallankumouksella.

Koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen on leikkaamista tulevan kasvun edellytyksistä. Suomi ei voi kilpailla palkkojen pienuudessa Aasian maiden tai edes Viron kanssa. Ainoa kestävä kilpailuetumme on päidemme sisällä: koulutetussa työvoimassa. Miten innovaatioita, uutta kasvua ja tulevaisuuden tekijöitä syntyy, jos yksi tärkeimmistä edellytyksistä vaarannetaan? Laadukas, tasa-arvoinen ja riittävästi resursoitu kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat Suomen tulevaisuuden kivijalkaa, jota ei pidä murentaa.

Kustannuskilpailukykyä tärkeämpää on osaamisen, teknologian ja soveltamisen kilpailukyky. Sillä saadaan parempaa tuottavuutta työelämään. Hallitus on kuitenkin leikkaamassa tämän hallituskauden aikana koulutuksesta yhteenlasketusti jopa kolme miljardia euroa, ensi vuonna 200 miljoonaa euroa. Toisin kuin pääministeri Sipilä sanoo nämä, leikkaukset eivät ole välttämättömiä. Politiikalle on aina vaihtoehtoja.

Vihreiden vaihtoehto on leikata koulutuksen sijaan ympäristölle haitallisista tuista. Esitämme leikkausta kilometrikorvauksen ylikompensaatiosta, siis siitä osuudesta, joka jää yli kun oman auton käyttökustannukset jo tulevat katetuiksi. Valtionvarainministeriön arvion mukaan tätä ylikompensaatiota maksetaan vuositasolla noin 170 miljoonaa euroa. Vuosittaiset leikkaukset varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ryhmäkokojen kasvattamiseksi voitaisiin siis perua sillä, että nyt työajossa autoaan käyttävät eivät enää tienaisi sillä ylimääräistä. Siinä on järkeä. Suunnitelma karsia VR:n junaliikennevuoroja sen sijaan on järjetön ja vaikeuttaa Pohjois- ja Itä-Suomen liikenteellistä asemaa jo valmiiksi haasteellisessa tilanteessa.

Myös Pohjois-Suomen menestyksen avaimet ovat korkeatasoisessa koulutuksessa ja materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävässä kiertotaloudessa, joka tulee ulottaa koko yhteiskuntaan, maaseudulta kaupunkeihin. Tarvitaan monipuolista yrittäjyyttä. Työtä ja hyvinvointia syntyy hyödyntämällä luonnonvaroja teollisuudessa, maataloudessa ja matkailussa kestävästi sekä panostamalla reilusti kaikkiin maakuntiin ulottuvaan, kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoon.

Vihreät ei jaa hallituksen synkkää visiota Suomen tulevaisuudesta. Me haluamme pitää kiinni siitä, mikä Suomessa on arvokasta ja uudistaa sen, mikä ei toimi. Me haluamme säilyttää Suomen tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena ja koulutetun työvoiman pohjoismaisena hyvinvointivaltiona.

Ville Niinistö, puheenjohtaja, kansanedustaja
Hanna Halmeenpää, varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Vihreät

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 6.10.2015.

Vieritä ylös