Leutoa loppuvuotta, ilmastoystävällistä tulevaisuutta!

Lauhat talvet ja sääolosuhteiden äärevyyden lisääntyminen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ovat tosiasia. Ilmastonmuutos on aikamme uhkatekijöistä laajin ja vakavin, se on huomioitava myös paikallisella tasolla. Kalajoellakin toiminnan suunnittelussa pitää pyrkiä siihen, että fossiilisten polttoaineiden kulutusta määrätietoisesti vähennetään.

Me paikallisesti tai Suomi pienenä kansakuntana emme yksin ratkaise yhtään globaalia ongelmaa. Olemme silti vastuussa omasta toiminnastamme. Sen on kestettävä päivänvaloa myös vuosikymmenien päästä, jolloin jälkipolvet työtämme ja tekemisiämme arvioivat sen ajan näkökulmasta. Tulevan vuoden aikana on syytä ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan entistä energiatehokkaampaa ja fossiilienergian käyttöä vähentävää Kalajokea. Olemme jo muutamia vuosia olleet mukana kuntien energiaohjelmassa, jossa näitä toimia osaltaan toteutetaan. Työ on pitkäjänteistä, mutta tuottaa pysyviä tuloksia.

Energiatehokkuudesta ja ilmastotoimista voimme tehdä Kalajoelle valttikortin, sekä imago- että myös taloudellisessa mielessä. Meidän kannattaa myös selvittää Vihreän kuntarahoituksen, eli ympäristöystävälliseen rakentamiseen tarkoitetun joukkovelkakirjalainoituksen käytön mahdollisuudet. Tämän kunnille hieman tavallista lainaa huokeamman lainamuodon edellytykseksi käy esimerkiksi maalämmön ja aurinkoenergian valinta uuden rakennuksen lämmön- ja sähkön tuotantoon, yhdessä uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön kanssa.

Tulevan vuoden talonrakennushankkeisiin kuuluvat mm. Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu, Pohjankylän liikuntasalin remontti, uuden kirjasto- ja kulttuuritilan sekä paloaseman rakentaminen. Kun ympäristö- ja energiaseikat huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, on näihin kaikkiin mahdollista hakea ympäristöinvestointeihin korvamerkittyä vihreää, kuntarahoitusta. Näin voimme ympäristön ohella säästää kunnan kukkaroa sekä investointi- että rakennusten käyttövaiheessa.

Kalajoella on kaikki edellytykset mallikunnaksi energia- ja ilmastoasioissa! Kaukolämpömme tuotetaan paikallisella sahalla sekä kunnan hake- ja pellettikattiloissa uusiutuvalla energialla, lähes 100-prosenttisesti. Tuulivoimatuotantoa olemme mahdollistaneet mittavan määrän. Auringosta ei ole pulaa valoisaan vuoden aikaan. Siis poislukien marras-, joulu- ja tammikuu, aurinkoenergian hyödyntäminen muun yleissähköntuotannon tukena on kustannustehokasta ja järkevää.

Aurinkoenergian käyttö matkailualueella ja julkisessa rakentamisessa sopisi hiekkarantojen ja merellisen matkailupaikkakunnan positiiviseen imagoon kuin nokka päähän! Öljyllä tai sähköllä lämpiäviä kunnan kiinteistöjä, kuten kotejakin, kannattaa vaihtaa maalämmölle, saavuttaen kohtuullisella aikavälillä suuret säästöt lämmityskustannuksissa.

Liikennevirtojen ohjaaminen ja pysäyttäminen Kalajoelle edellyttää jatkossa varmuudella myös sähköautojen latauspisteitä ja kaasuautojen tankkausasemia. Biokaasun raaka-aineita meillä riittää, eikä ajatusta alueellisesta biokaasulaitoksesta, vaikkapa uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen pidä edelleenkään haudata, vaan ottaa vakavissaan esille elinkeinopalvelujen lähienergiaklusteri-hankkeessa.
Ennakkoluulottomia ideoita riittää. Meidän kannattaa olla askeleen edellä tulevaa valtavirtaa ja varmistaa kustannustehokkaat energiatoimet ja uuden palveluvarustuksen kehittyminen ajoissa!

Julkaistu Kalajokiseudussa 29.12.2016

Vieritä ylös