Linjapuheenvuoroni puoluekokouksessa Oulussa

Hyvät vihreät ystävät,

Minun ei koskaan ollut tarkoitus lähteä mukaan politiikkaan. On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun muutin täältä synnyinkaupungistani Oulusta silloin pienen perheeni kanssa Kalajoelle, maaseudun rauhaan. Kävi kuitenkin niin, että naapurikunnassa Pyhäjoella alkoi pian tapahtua kummia. Ydinvoimahankkeen myötä rauhasta ei ollut tietoakaan ja minusta kuoriutui vuosien varrella energia-aktivisti. Tarvittiin väsymätöntä taistelijaa, uupumatonta työmyyrää, peräänantamatonta ihmisten, ympäristön ja paremman tulevaisuuden puolustajaa, palavasieluista sellaista.

Se on ollut kova tie. Mutta se on myös ollut tie, joka minut vei politiikkaan, siksi olen tässä. Päädyin kuntapolitiikkaan, energia- ja ympäristöpolitiikkaan, aloin opettajan ammatin kautta pohtimaan koulutus- ja nuorisopolitiikkaa ja pakostakin miettimään tasa-arvoa, työelämän tahtia ja perheen hyvinvoinnin aakkosia ja ihmisten selviytymistä kaiken keskellä, maailman menossa.

On kuitenkin niin, että maailma ei kestä meitä, ellemme opi elämään ihmisiksi ja korjaamaan tehtyjä virheitä. Siksi tässä salissa on se poliittinen joukkue, jossa haluan pelata, tehdä hyviä syöttöjä ja joskus maalejakin. Hyvää toivotaan varmasti kaikille, mutta koko yhteiskunnalle reilua peliä ei alkavalla hallituskaudella voi luvata kukaan. Meidän pitää puolustaa erityisesti niitä, jotka eivät itse siihen kykene.

Tuoreen hallitusohjelman määrätietoinen säästölista tarkoittaa kokonaisuutena sitä, etteivät leikkaukset arkielämässä kohdennu tasaisesti jokaista suomalaista kirpaisevaksi, yhteiseksi taakaksi. Yhteiskunnan nelikenttäanalyysissä tuppaa käymään niin, että osaan ihmisistä kaikki uhat kohdentuvat heikkouksia voimistaen, toiset onnistuvat jalostamaan mahdollisuudet vahvuuksiksi. Eriarvoistumisen kasvun pysäyttämisen tulisi olla jokaisen hallituksen ykköskärkihanke. Se edistää tutkitusti koko yhteiskunnan kasvua ja hyvinvointia. Sen puolesta meidän pitää taistella.

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Keinovalikoimassa toistuvat sanat: nopeutetaan, tehostetaan, parannetaan, vahvistetaan. Kaikkeen tähän peilaten epäsuhta rajusti leikattavien resurssien ja kasvavien tavoitteiden välillä on räikeä. Vastuullista talouspolitiikkaa on maltillisempi sopeutustahti ja ponnekkaampi arjessa pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin satsaaminen. Tämä oli vihreiden linja ennen vaaleja, sitä se on myös vaalien jälkeen. Paljon puhuttu, hallituksenkin korostama bio- ja kiertotalous on mahdollisuus maaseudullemme. Meidän pitää huolehtia siitä, että ruuantuotanto ja puhtaan uusiutuvan energian monipuolistuminen ja metsävarojen käyttö tapahtuu tinkimättä kunnianhimoisista ilmastotavoitteista ja päästöttömyydestä, ympäristönsuojelun tasosta ja luontoarvojen vaalimisesta.

Täällä Pohjois-Suomessa, kaivos- ja energiahankkeiden tuiskeessa, kohtalaisen kylmät tuulet ovat käyneet jo vuosia. Ympäristön ja luonnonsuojelun näkymät ovat nyt melko sumeat koko maassa. Leudompi poliittinen keli ei tule itsestään, sitä pitää olla tekemässä. Vihreiden kasvupotentiaali on nyt suuri, ihmisillä on paljon meihin kohdistuvia odotuksia. Ihmiset peilaavat itseään meihin ja arvoihimme, miettivät, löytyykö sopivaa tulkintaa, näkemystä ja mentaliteettia, johon itse voisi samaistua. Kun haluamme olla kasvava koko maan ja kaikenlaisten suomalaisten puolue, meillä on hyvä olla monet kasvot. Itse haluan olla puolueelle pohjoisten maakuntien ja maaseudunkin kasvot. Elämä on kova laji, politiikka joskus elämääkin kovempi. Parhaiten pärjäävät kivipestyt kovikset, jotka puolustavat pehmeitä arvoja. Sellainen usein koen olevani.

Politiikkaan kuuluu kyseenalaistaminen ja haastaminen. Itse haluan eri näkemystenkin vallitessa korostaa sitä, että politiikka ei saa milloinkaan tähdätä tahallisiin loukkauksiin, pilkantekoon ja herjaan. Jokaisella ihmisellä, myös puolueella on juuret. Pitää olla itsekin valmis tekemään jotain, kantaa vastuu omasta pisarastaan meressä. Siksi olen tässä ja hakemassa luottamustanne puolueen varapuheenjohtajan tehtävään. Kiitos.

Vieritä ylös