Pääministeri Sipilältä vastaus Fennovoimaan liittyvästä omistajaohjauksesta

Tiedote 22.10.2015, julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Hanna Halmeenpää ja vihreä eduskuntaryhmä jättivät syyskuun lopussa eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen valtionyhtiö Fortumin ja Outokummun omistajaohjauksesta Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyen.

Omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Sipilä vastasi eilen, ettei Suomen hallitus ole käynyt Fortumin kanssa omistusohjauksellisia neuvotteluja siitä, onko Fortumin osallisuus Fennovoimassa liiketaloudellisesti kannattavaa, omistajia hyödyttävää ja Fortumin strategian mukaista. Osa valtioneuvoston jäsenistä on Sipilän mukaan kuitenkin käynyt Fortumin kanssa hankkeesta informoivaa keskustelua. Fortumin osallisuus Fennovoimassa on pörssiyhtiön oma päätös, Sipilä vastaa.

Kansanedustaja Hanna Halmeenpää pitää pääministeri Sipilän eilistä vastausta ympäripyöreänä.
”Kun on ilmeistä, että jo Fennovoiman ”täydentävää” periaatelupaa valmisteltaessa silloinen elinkeinoministeri Vapaavuori virkakuntineen valmisteli Fortumin osallisuutta Fennovoimaan, on omituista, ellei sijoituksen liiketaloudellinen kannattavuus ole kiinnostanut valtio-omistajaa tuolloin lainkaan.” Halmeenpää kommentoi.

Solidiumin vuosina 2012–2013 Outokumpuun sijoittaman yli 500 miljoonan euron kohdentumisesta perusterästeollisuuden ja työllisyyden tukemiseen tai Fennovoima Oy:n osakkeisiin Sipilä vastaa, ettei sijoituksessa ollut kysymys subventiosta vaan normaalista markkinaehtoisesta toiminnasta.

Halmeenpää ja vihreät kysyivät myös, voidaanko Fennovoimalta edellytetyn 60 %:n kotimaisen omistuksen katsoa täyttyvän nykyisellä osakasjoukolla, jossa moni on ilmoittanut vetäytyvänsä hankkeesta. Lisäksi kysyttiin, voidaanko kotimaiseen omistukseen lukea myös osakas, joka saa rahoitusta venäläisistä pankeista, kuten EU:n pakotelistalla olevasta Sperbankista.

Sipilän mukaan valtioneuvosto tulee ottamaan kantaa Fennovoiman omistusedellytyksen täyttymiseen päättäessään Fennovoiman rakentamislupahakemuksesta, aikaisintaan vuonna 2018. Oleellista 60 % ehdossa on määräysvallan säilyttäminen, jotta valtioneuvoston näkemys maan energiapolitiikan ohjattavuudesta ja sen myötä maan huoltovarmuutta voidaan varmistaa. Sen sijaan hallitus ei Sipilän mukaan ota kantaa Fennovoiman yksittäisten osakkaiden ilmoituksiin omistuksistaan. Sipilä ei vastauksessaan erittele, voidaanko Fennovoiman kotimaiseen omistukseen lukea myös mahdolliset venäläispankkien rahoittamat osakkaat.

Lisätiedot:
Hanna Halmeenpää
p. 050 5644122

Vieritä ylös