Tiedote: Päivystysasetus huonosti harkittu

Tiedote 20.1.2016, julkaisuvapaa heti

Uutiset Oulaskankaan sairaalan synnytysosastoa uhkaavasta nopeasta lakkauttamisesta, mahdollisesti jo elokuuhun mennessä, tulivat viime viikolla yllätyksenä koko maakunnalle.

Noin tuhat synnytystä vuodessa hoitava Oulaskankaan sairaala on reagoinut tammikuussa 2015 voimaan astuneen päivystysasetuksen vaatimuksiin asianmukaisesti. Hoitavan yksikön lastenlääkärien päivystystoiminta on kunnossa, hätäkeisarinleikkaukseen tarvittava hoitohenkilöstö on talossa ympäri vuorokauden, ja anestesialääkäri ja gynekologi ovat välittömästi saatavilla. Mikään ei vain tunnu riittävän.

Valvira tutkii parhaillaan omaehtoisena valvontaprosessina vastasyntyneiden tehostetun hoidon saatavuutta Oulaskankaalla. Vaatimuksena on lastenosaston perustaminen, johon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Aino-Liisa Oukan mukaan ei voida vastata.

Oulaskankaalla synnyttävät suunnitellusti vain riskittömät synnyttäjät, vastasyntyneiden ongelmat ovat harvinaisia. Tehostettua hoitoa ja seurantaa vaativat vastasyntyneet on tähän mennessä siirretty ambulanssilla lääkärin tai kätilön saattamina Oys:iin.

Vastasyntyneellä saattaa olla tehostetun seurannan tarve myös hätäsektion jälkeen. Sektio voi olla hätätilanteessa ainoa äidin ja vauvan hengen pelastava toimenpide. Jos matkaa synnytyssairaalaan on liikaa, ambulanssista, ensihoitolääkäristä tai lasten tehohoitoyksiköstä ei ole enää apua. Sektiota ei voi tehdä kotona tai tien päällä. Potilasturvallisuus, ainakaan kasvukeskusten ulkopuolella, ei päivystysasetuksella yksiselitteisesti kasva.

Länsi-Uudellamaalla Lohjalla, vastaavan kokoisessa sairaalassa, vastasyntyneiden tehostettu hoito toteutetaan kaksipaikkaisessa valvontayksikössä, joka sijaitsee synnytysosaston tiloissa. Tähän Valviralla ei tiettävästi ole ollut moitittavaa. Oulaskankaan osalta Valvira ilmoittaa lopullisen kantansa helmikuussa.

Päivystysasetuksen myötä tehdyt muutokset ovat nostaneet synnytysten hintaa Oulaskankaalla, alueen kunnat ovat siihen tietoisesti sitoutuneet, ja syystä. Aluesairaaloiden toimintaa supistettaessa vaarana on potilasturvallisuuden heikkenemisen ohella se, että hoitoyksiköiden lisäksi alueelta menetetään asteittain myös erikoissairaanhoidon koulutus- ja työpaikat – jotka ovat alueen elinvoimalle välttämättömiä. Mikä olisi synnytysosaston alasajon ja sairaalan toiminnan hiipumisen kokonaiskustannus? Nyt tarvitaan avointa keskustelua sote-moraalista, ei alueiden välistä riitelyä riittävistä potilas-, synnyttäjä- ja väestömääristä.

Oulaskankaan kohtalon avaimet ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen käsissä. Mikäli sairaanhoitopiirin hallitus puoltaa toiminnan jatkumista, voitaisiin lastenlääkäripäivystys ja lasten tehovalvonta toteuttaa siten, että sairaanhoitopiiri vastaa lääkäriresursseista ja kouluttaa henkilöstöä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja naisten sairaalan uudisrakennus valmistuu Ouluun aikaisintaan vuonna 2019. Uuteen lasten- ja naistensairaalaan siirtyy kaikki Oys:n synnytystoiminta sekä naisten- ja lastentautien hoito. Mikäli nykyisiin tiloihin haluttaisiin pikaisesti mahduttaa sekä Oulaskankaan että Kemissä sijaitsevan Länsipohjan sairaalan synnyttäjät, lisätilaa jo nyt ylikuormitetuille Oys:n synnytysosastoille pitäisi saneerata vauhdilla. Päivystysasetuksen kaikkia vaikutuksia ei ole mietitty loppuun asti.

Vieritä ylös