Puheenvuoro hallituksen ohjelmasta täysistunnossa 2.6.

Aihe: Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Arvoisa puhemies! Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa ja muun muassa uudistaa peruskoulutus digitaalisten oppimisympäristöjen avulla. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden tavoitellaan kääntyvän nousuun. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin lopputulemaa jännitetään maakunnissa jo nyt maha kuralla. Nopeutetaan, tehostetaan, parannetaan, vahvistetaan. Kaikkeen tähän peilaten leikattujen resurssien ja kasvavien tavoitteiden epäsuhta vaikuttaa ilmeiseltä.

Korkeakoulutus on kuitenkin Suomen kaltaisen pienen maan kilpailukyvyn elinehto nykyisessä elämänmenossa. Korkeakoulutuksen laatu ja vaikuttavuus on tällä hetkellä eri uudistusten temmellyksessä saatettu siihen tilaan, ettei opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen käytännössä ole resursseja korkeakouluissa. Professorien aika menee rahojen haalimiseen yksiköilleen. Hallitus tarjoaa kädenojennuksena verovähennyksiä näiden almujen antajille. Tarpeeseen tulee, epäilemättä.

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa mainittu opettajien työrauha ei laskeudu koulujen arkeen ryhmäkokoja kasvattamalla ja kaiken mullistavia digiloikkausuudistuksia viljelemällä, ellei näiden muutosten vanavedessä seuraa riittäviä resursseja uudistusten kohtaamiseen. Koulutyön ja opettajien työrauhan juuret sijaitsevat oppilaitosten ulkopuolella, lasten ja nuorten perheissä. Hallituksella on hyviä tavoitteita perheiden ja lasten edun edistämisestä, lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamisesta ja perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleista. Päivähoito-oikeuden rajaamisen suhteen toivoa todella sopii, että edes sosiaaliset perusteet otetaan vakavasti lapsen etua ajatellen. Miten näihin tavoitteisiin sopivat ne valtiovarainministeriön ja eduskuntatutkimuksen laskelmat, jotka osoittavat leikkausten yhdeksi suurimmaksi kohderyhmäksi lapsiperheet?

Arvoisa puhemies! Kun hallitus haluaa lapsi-, perhe- ja koulutuspoliittisena linjauksenaan erikseen kirjaten myös lisätä velvoitteita kiusaamiseen puuttumiseen, herää kysymys, epäileekö hallitus kiusaamisen olevan sormien läpi katsottavaa toimintaa nykykouluissa. Koulujen arkea on kohdata eriarvoistuvan yhteiskunnan kaikki lapset ja nuoret niiden silmä-, korva- ja käsiparien voimin, joita kouluille on suotu. Norminpurkutalkoiden aikakaudella normien tiukentaminen ei tässä yhdessäkään tapauksessa taida auttaa, ellei tunnisteta, että parempaa lopputulosta ei synny, ellei ole riittävästi tekijöitä. Sama pätee muuten myös hallituksen tavoitteisiin nopeuttaa lupaprosesseja ja höllentää seulaa erityisesti suurten teollisten hankkeiden kohdalla. Vähäväkisten ja tiukassa resurssikurimuksessa jo nyt toimivien ely-keskusten kohdalla tästä on jo Kainuun suunnalta melko ikäviä esimerkkejä.

Arvoisa puhemies! Määrätietoinen säästölista tarkoittaa kokonaisuutena joka tapauksessa sitä, etteivät leikkaukset arkielämässä kohdennu tasaisesti jokaista suomalaista kirpaisevaksi yhteiseksi taakaksi. Yhteiskunnan nelikenttäanalyysissä tuppaa käymään niin, että osaan ihmisistä kaikki uhat kohdentuvat heikkouksia voimistaen, toiset onnistuvat jalostamaan mahdollisuudet vahvuuksiksi. Eriarvoistumisen kasvun pysäyttämisen tulisi olla jokaisen hallituksen ykköskärkihanke. Se edistää tutkitusti koko yhteiskunnan kasvua ja hyvinvointia. Hallitusohjelmasta en valitettavasti löydä selkeitä näkymiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Vihreillä on realistinen vaihtoehto hallituksen linjalle. Se esitetään aikanaan varjohallitusohjelmassa ja -budjetissa. Meilläkin on tavoitteena talouden tasapaino ja kestävyysvajeen umpeen kurominen. Vastuullinen talouspolitiikka voi nojata myös maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin. Meillä on varaa käyttää talouden kuntoon saattamiseen kaksi kautta. Meillä ei ole varaa tuhota hyvinvointimme perusteita. Toisin kuin isoissakin linjauksissa on hallituksen laita, linjamme on sama ennen vaaleja ja vaalien jälkeen.

Arvoisa puhemies! Työllisyys määrittää sopeutusten tarpeen. Siksi on syytä tavoitella korkeaa työllisyysastetta, mikä puolittaa leikkaustarpeen. Sen sijaan, että pyritään vain saamaan työssä olevat ihmiset tekemään entistä enemmän töitä, tulee tavoitella sitä, että yhä useampi voisi päästä töihin ja tehdä edes jonkin verran töitä ja pysyä mukana yhteiskunnassa. Työllisyyttä nostavan perustulon, kestävällä tavalla toteutettavan kotimaisen uusiutuvan energian vallankumouksen ja uusien kasvu- ja vientialojen kasvun toteuttamisessa hallitusta voi hyvällä syyllä kuitenkin tukea ja kannustaa vahvasti.

Vieritä ylös