Tiedote ja kirjallinen kysymys: Vihreiden kansanedustajat kritisoivat Fortumia lupaustensa hylkäämisestä

Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää, Satu Hassi ja Antero Vartia kysyvät hallitukselta toteuttaako valtionyhtiö Fortum Oyj suomalaisille luvattua, puhtaaseen teknologiaan pohjautuvaa strategiaansa suunnitellessaan investoimista pääosin fossiilienergiaa tuottavaan saksalaiseen energiajätti Uniperiin.

– Vakaavarainen energiatoimija Fortum on strategiassaan kertonut kaikille suomalaisille ja kansanedustajille edistävänsä muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhtiö sanoo vahvistavansa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää ja varmistamalla kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa keskittymällä jatkossa aurinkovoimaan, tuulivoimaan, bio- ja jätepolttoaineisiin. Nyt näyttää siltä, että Fortum toteuttaa aivan toista visiota, Halmeenpää summaa.

Fortum kertoo informoineensa poliitikkoja yhtiön strategiasta, mutta ei Uniper-kaupoista etukäteen. Syykin on ilmeinen – valtaosin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon osuuden kasvattaminen on juuri päinvastaista, kuin mitä yhtiön strategia edellyttää, kansanedustajat toteavat.

Fortumin tulevaisuuden strategiseksi tavoitteeksi ei suinkaan ole asetettu investoimista Uniperin kaltaisiin saastuttaviin fossiiliyhtiöihin. Jos Fortumin tavoittelema lähes 47 % Uniper-kauppa toteutuu suunnitellusti, konsernista tulee samalla yksi Venäjän energiamarkkinoiden suurimmista toimijoista. Uniper omistaa 7-8 % koko Venäjän sähköntuotannosta.

Fortumilla on jo ennestään noin 10 gigawatin verran omaa lämmöntuotantoa itänaapurissa sekä pakon sanelemana ostettu osuus venäläisen Rosatomin ja Fennovoiman sekavasta ydinvoimahankkeesta.

– Onko hallituksen omistajaohjausyksikössä lainkaan arvioitu Fortumin Uniper- ja Fennovoima-kauppojen sekä Fortumin muun Venäjään kytkeytyvän tai siellä sijaitsevan energiantuotannon yhteisvaikutusta Fortumin potentiaaliseen, energiamarkkinoiden kautta syntyvään maariskiin Venäjällä, kansanedustajat kysyvät.

Asian vastuuministeri Mika Lintilää (kesk.) on kuitannut kauppasuunnitelmiin kohdistuvan kritiikin toteamalla, että Saksassa hiilivoima on siirtymäkauden energiamuoto, kuten Suomessa ydinvoima. Nyt vaikuttaa siltä, että Fortumin fossiilivisiot ja ydinvoimahääräilyn hyväksymällä hallituksen strategia onkin puhtaaseen teknologiaan siirtymisen sijaan pyrkimys pitää Fortum siirtymäkauden saastuttavissa ja vaarallista jätettä tuottavissa ratkaisuissa mahdollisimman pitkään.

Kirjallinen kysymys:

Valtionyhtiö Fortum Oyj:n energiainvestoinnit

Eduskunnan puhemiehelle
Vakaavarainen energiatoimija ja valtionyhtiö Fortum Oyj on strategiassaan kertonut kaikille suomalaisille edistävänsä muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja vahvistavansa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää.

Fortum on tehnyt miljardibisnestä myymällä suomalaisten sähköverkot ja rahastamalla suomalaisia sähkönkuluttajia. Näitä varoja on kerrottu sijoitettavan kasvavassa määrin vähäpäästöiseen energiaan. Kilpailukykyään muuttuvassa maailmassa Fortum on kertonut ylläpitävänsä keskittymällä jatkossa aurinkovoimaan, tuulivoimaan, bio- ja jätepolttoaineisiin sekä vähentämällä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon päästöt minimiin.

Tällä hallituskaudella Fortumin näyttävimmät sijoitukset ovat kuitenkin saksalaisen energiakonserni E.ON:n oletettavasti kannattamattomana hylkäämä Fennovoiman sekava ydinvoimalahanke sekä uusimpana niin ikään E.ONin hylkäämä, menneen maailman fossiilienergiajätti Uniper. Fortumin ja samalla Suomen valtion vastuulle näyttääkin kertyvän yhä kasvava määrä ydinjätettä sekä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä, kestävien ja nykyaikaisten puhtaan teknologian ratkaisujen sijaan.

Jos Fortumin tavoittelema lähes 47 % Uniper-kauppa toteutuu suunnitellusti, konsernista tulee myös yksi Venäjän energiamarkkinoiden suurimmista toimijoista, koska Uniper omistaa 7-8 % koko Venäjän sähköntuotannosta. Fortumilla on ennestään noin 10 gigawatin verran omaa lämmöntuotantoa itänaapurissa sekä osuus venäläisen Rosatomin kanssa eteenpäin viedystä Fennovoimasta.

Fortum kertoo informoineensa poliitikkoja yhtiön strategiasta, mutta ei Uniper-kaupoista etukäteen. Syykin on ilmeinen – valtaosin kivihiileen ja muuhun fosiiliseen energiaan perustuvan tuotannon osuuden kasvattaminen on juuri päinvastaista, kuin mitä yhtiön strategia edellyttää ja visio lupaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin Fortumin Oyj:n omistajanohjaajana, jotta Fortum noudattaisi yhtiön strategiaan kirjattua tavoitetta puhtaaseen, kestävään ja nykyaikaiseen energiantuotantoon siirtymisestä,

onko hallituksen omistajaohjausyksikössä arvioitu Fortumin Uniper- ja Fennovoima-kauppojen sekä Fortumin muun Venäjään kytkeytyvän tai siellä sijaitsevan energiantuotannon yhteisvaikutus Fortumin potentiaaliseen, energiamarkkinoiden kautta syntyvään maariskiin Venäjällä?

Helsingissä 29.9.2017
Hanna Halmeenpää /vihr
Satu Hassi / vihr
Antero Vartia / vihr

Vieritä ylös