Tiedote: Kansanedustajat kysyvät Terrafame Oy:n kaivoksen työturvallisuuden valvonnasta

Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi, Hanna Halmeenpää ja Krista Mikkonen kysyvät ministeriltä: millaisin toimin hallitus varmistaa, että työsuojeluviranomaiset valvovat kaivosten työturvallisuutta riittävästi laiminlyöntien estämiseksi?

– Sotkamossa sijaitsevalta nykyisin Terrafame Oy:nä ja alun perin Talvivaarana tunnetulta valtion enemmistöomistamalta kaivokselta on raportoitu vastikään vaarallisia turvallisuuskulttuurin puutteita ja laiminlyöntejä, joista osa voi vaarantaa työntekijän terveyden jopa pysyvästi, Hassi sanoo.

Suomen Kuvalehden 31.1.2019 julkaisema artikkeli kertoo työturvallisuuspuutteista, jotka ovat voineet altistaa työntekijöitä metallipitoiselle PLS-liuokselle. Haastateltu entinen työntekijä raportoi ymmärryksen ja ohjeistuksen liuoksen myrkyllisyydestä olleen hyvin puutteellista. Myöskään terveystarkastusta ennen työn aloittamista ei haastatellun mukaan oltu tehty ajallaan, jolloin metallien mahdollista kertymää elimistöön ei voitu luotettavasti seurata.

– Kaivoksilla työskennellään vaarallisten kemikaalien kanssa, on selvää että tällöin suojavarusteet ja muut turvallisuuskäytännöt pitää olla asianmukaisessa kunnossa. On vakava asia, ellei näin ole, Halmeenpää sanoo.

Haastateltu entinen työntekijä kertoi myrkyllisen liuoksen kulkeutuneen jopa suojavarusteiden läpi. Kaivoksella oli myös koettu tilanteita, joissa myrkyllistä liuosta oli räiskynyt huomattavia määriä suoraan työntekijän kasvoille.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisen kaivoksen työturvallisuuspuutteet nousevat julkisuuteen. Muun muassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on aikaisemminkin antanut vakavat moitteet kaivoksen laiminlyönneistä, myös pahimmasta mahdollisesta tapauksesta eli työntekijän kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta, Mikkonen sanoo.

Työturvallisuuden valvontaan varmistamisen lisäksi hallituksen olisi myös perusteltua selvittää, tuleeko Talvivaara-Terrafame kaivoksen epäiltyjen turvallisuuslaiminlyöntien vuoksi tarjota apua niille yrityksen omille ja alihankkijoiden työntekijöille, joiden terveys on vaarantunut, Hassi linjaa.

Vieritä ylös