Tiedote: Vihreät peräävät valtiolta omistajaohjausta Kemijoki Oy:n toimiin vaelluskalojen palauttamisessa

Joukko vihreiden kansanedustajia kysyy omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri Mika Lintilältä (kesk), miten valtio Kemijoki Oy:n enemmistö omistajana (50,10 % osakkeista) aikoo edistää vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä toimia Kemijoen vesistöalueella, jossa yhtiöllä on 16 vesivoimalaitosta. Vihreiden pontimena asiassa ovat vaelluskaloja koskevat kansallisen ja EU-tason tavoitteet sekä kalatalousvelvoitteiden muutostarve.

Lapin ELY-keskus jätti viime keväänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon lainmukaisen hakemuksen Kemijoella vesivoimatuotantoa harjoittavien Kemijoki Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta vastaamaan ajantasaista tietoa kalaston hoidon tarpeesta. Voimayhtiöt ovat tämän jälkeen vaatineet aluehallintovirastoon lähettämällään kirjeellä muutoshakemusta hylättäväksi jo ennen kuin sitä on edes avattu kuulemiskierrokselle.

– Kemijoki Oy ei ole oma-aloitteisesti muuttamassa toimiaan vaelluskalojen olosuhteita parantavaan suuntaan, valtion linjausten ja uuden tutkimustiedon mukaisesti. Vastuullisen toiminnan sijaan yhtiö on esittänyt uhkauksia pitkästä valituskierteestä kalaviranomaisen velvoitemuutoshakemuksen johdosta. Omistajaohjaukselle olisi selvästi tarvetta, sanoo kirjallisen kysymyksen laatinut kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr).

Kansalliset lohi- ja meritaimenstrategiat tähtäävät vaelluskalojen palauttamiseen sopiviin rakennettuihin jokiin. Myös valtioneuvostossa vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Kemijoki kuuluu strategiassa määriteltyihin kalatierakentamisen kärkikohteisiin.

– Yhtiö väittää kalatalousviranomaisen vaarantavan toimivan yhteistyön ja esittävän kohtuuttomia vaatimuksia energia-alalle. Kemijoki Oy on tavoitellut sitä, että pohjoisen kalatiehankkeista vesivoimalaitosten osalta vastaisivat vesialueiden omistajat ja kunnat, sanoo eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Hassi (vihr).

– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimassa mittavassa selvityksessä vuonna 2014 todettiin, että mm. Kemijoen valjastamisesta määrätyt kalatalousvelvoitteet ovat moninkertaisesti liian pieniä suhteessa aiheutettuun kalataloudelliseen vahinkoon, Hassi toteaa.

– Voimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden muuttaminen poikasistutuksista vaellusesteiden poistamisen suuntaan kuuluu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan, osana kalatiestrategian toimeenpanoa. Jokivarren ihmiset ja vaelluskalat ovat tässä olleet vahingonkärsijöitä jo lähes 70 vuotta. On korkea aika ryhtyä toimiin ja ohjata Kemijoki -yhtiötä huolehtimaan sille kuuluvista vastuista, sanoo Halmeenpää.

Vieritä ylös