Tiedote: Kalajoen ja Kemin merivartioasemia uhkaa lakkautus

Sisäministeriö on vuonna 2016 valmistuneessa selonteossaan selvittänyt merivartiotoiminnan tulevaisuutta, tarkoituksenaan löytää säästöjä Rajavartiolaitoksen toimintaan. Säästösuunnitelmien mukaan useita pienempiä merivartioasemia aiotaan sulkea, sanoo Perämeren merivartiotoiminnan tulevaisuudesta huolestunut kalajokinen kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.).

Merivartioasemien lakkautukset iskevät voimakkaimmin juuri Perämerelle. Mikäli sekä Kalajoen että Kemin merivartioasemat suljetaan, jäljelle jää ainoastaan Haukiputaan Virpiniemessä sijaitseva yksikkö.

– Suunnitellut toimenpiteet heikentävät meripelastusvalmiutta Perämeren alueella, myös Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet hoitaa viranomaisaputehtäviä heikkenevät, Halmeenpää kritisoi.

Kalajoen ja Kemin merivartiostot ovat toiminta-alueillaan ainoat virkavallan edustajat, joilla on valtuudet toimia vesillä poliisivaltuuksin. Tehtäväkenttä on kaiken kaikkiaan moninainen. Merivartiosto suorittaa esimerkiksi pelastus- ja avustustehtäviä, tekee rajatarkastuksia, valvoo vesi- ja maastoliikennettä, tutkii merialueen öljypäästöt ja hoitaa öljyvahinkojen torjuntatehtäviä yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Merivartiosto avustaa myös sairaankuljetusta ja yleistä pelastustoimintaa merialueelle suuntautuvissa tehtävissä.

Nykytilanteessa Perämeren ja koko pohjoisen Suomen merivartiotoimintaa on hoidettu Virpiniemen merivartioaseman johdolla, sitä ovat tukeneet Kalajoen ja Kemin merivartioasemat. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelman pohjalta tehtävien säästöjen myötä Virpiniemi jäisi ainoaksi pohjoisen merivartioasemaksi.
– Mikäli kyseiset suunnitelmat toteutetaan, vapaaehtoistoiminnan rooli meripelastustehtävissä kasvaa merkittävästi. Jo nykyisellään esimerkiksi Kalajoen merivartioaseman toimintaa on supistettu henkilöstöä rajusti vähentämällä. Aseman täysimittaista toimintavalmiutta voidaan ylläpitää tästä johtuen vain rajoitetusti, Halmeenpää toteaa ja epäilee suunniteltujen asemien sulkemisten todellista säästövaikutusta varsin vähäiseksi.

Merivartiolaitoksella on merkittävä rooli toimia viranomaisena onnettomuustilanteissa. Esimerkiksi tänä syksynä Fennovoiman työmaalta Pyhäjoelta on ilmoitettu mahdollisesta merialueen öljyvahingosta jo kahdesti, Halmeenpää huomauttaa ja arvioi, ettei muidenkaan onnettomuuksien riski Perämeren alueella ole vilkastuvasta meriliikenteestä johtuen tulevina vuosina vähenemässä.

– Pohjois-Suomen merivartioasemaverkon karsiminen kolmesta yhteen on lyhytnäköistä ja aiheuttaa merkittävän heikennyksen merialueidemme turvallisuuteen. Riittävätkö resurssit ja valmiudet hoitaa Perämeren alueen meripelastustehtävät kaikkien nykyisten kolmen aseman alueella, mikäli toiminta keskitetään vain Virpiniemeen, Halmeenpää kysyy.

Vieritä ylös