Toimenpidealoite: kevyen polttoöljyn valmisteveron korottamisesta

Suomessa on edelleen noin 190 000 öljylämmitteistä pientaloa, joiden lämmitykseen käytetään yhteensä 460 miljoonaa litraa lämmitysöljyä vuodessa. Pientalojen lisäksi öljyllä lämpenee myös merkittävä määrä julkisia rakennuksia, jotka käyttävät öljyä lämmitykseen noin 160 miljoonaalitraa vuodessa. Esimerkiksi Ruotsissa öljylämmitys on nykyään marginaalinen lämmitysmuoto.

Suomen tulisi seurata muiden Ruotsin esimerkkiä ja kannustaa kotitalouksia ja julkisyhteisöjä luopumaan öljyn käytöstä talojen lämmitysmuotona. Ruotsi on viimeisten viidentoista vuoden ajan systemaattisesti korottanut kevyen polttoöljyn verotusta vuosittain ja saanut kotitaloudet ja julkisyhteisöt vaihtamaan öljyn ympäristöystävällisempiin lämmitysvaihtoehtoihin.

Hallitusohjelman mukainen, vuoden 2016 alussa voimaan tullut hiilidioksidiveron korotus nosti kevyen polttoöljyn valmisteveroja 18,74 sentistä litralta 21,4 senttiin litralta. Korotus on oikean suuntainen, mutta riittämätön. Esimerkiksi Ruotsissa kevyen polttoöljyn valmisteverot ovat yhteensä 43,6 senttiä litralta eli yli kaksinkertaiset Suomeen verrattuna.

Myös Suomen hallituksen tulisi asettaa tavoitteekseen kevyen polttoöljyn lämmityskäytöstä luopuminen ja selkeästi sitoutua korottomaan kevyen polttoöljyn veroa vuosittain. Hyvissä ajoin tiedossa olevat ja ennustettavat veronkorotukset kannustaisivat ihmisiä ja julkisyhteisöjä tekemään investointipäätöksiä lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta. Veronkorotukset ohjaisivat kuluttajia ja julkisyhteisöjä suosimaan puhtaita, kotimaisia ja kestäviä ratkaisuja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tukeakseen puhtaita, kestäviä ja kotimaisia energiaratkaisuja korottamalla rakennuksien lämmityksessä käytettävän kevyen polttoöljyn valmisteveroa.

Helsingissä 1.3.2016
Hanna Halmeenpää vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Jani Toivola vihr
Johanna Karimäki vihr
Krista Mikkonen vihr
Satu Hassi vihr
Ozan Yanar vihr
Silvia Modig vas
Kai Mykkänen kok
Antero Vartia vihr