Toimenpidealoite koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta

Eduskunnalle

Peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaiden koulupäivien kesto vaihtelee 3—5 tuntiin. Keskimäärin koulupäivän pituus on neljä tuntia. Kun ottaa huomioon vanhempien työpäivän ja -matkoihin käytetyn ajan, jää koululaisille yksinoloaikaa niin aamuihin kuin iltapäiviin. Perusopetuslain mukaan kunta on velvoitettu järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa tarjotaan lapselle keskimäärin kolme tai neljä tuntia päivässä. Kunta saa valtionosuutta toiminnan järjestämiseen, mutta kunta voi myös laskuttaa toimintaan osallistumisesta noin 120—160 euroa kuukaudessa.

Kerhoissa koululaisille on tarjolla aktiviteetteja esimerkiksi liikunnan, musiikin ja taiteen parissa. Kerhotoiminta vähentää lasten yksinoloaikaa ja tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla uusia harrastuksia. Aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen takia kerhotoiminta ei kuitenkaan ole kaikkien perheiden saatavilla. Maksujen alentaminen on tärkeää, jotta kaikilla koululaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Kerhotoiminta antaa mahdollisuuden harrastaa myös niille lapsille, joiden perheissä tulot eivät riitä esimerkiksi urheilu- tai taideharrastukseen.

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamiseksi.

Helsingissä 3.10.2018
Hanna Halmeenpää vihr
Satu Hassi vihr
Johanna Karimäki vihr
Antero Vartia vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Jani Toivola vihr
Ozan Yanar vihr
Krista Mikkonen vihr
Ville Niinistö vihr
Emma Kari vihr
Heli Järvinen vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Pekka Haavisto vihr

Vieritä ylös