Uutta koulua tekemään!

Kalajoella on kärsitty sisäilmaongelmista jo liian kauan. On kulunut vain muutama vuosi siitä, kun Merenojan koulun ongelmia pitkän ja monivaiheisen keskustelun jälkeen ryhdyttiin ratkomaan. Tehtiin tutkimuksia ja perusteellinen, yli kolmen miljoonan euron remontti. Menetelmä oli niin sanottu tiivistyskorjaus, jolla epäpuhtauksien piti pysyä poissa sisäilmasta.

Toisin kuitenkin on käynyt. Opettajien ja oppilaiden oireilu ei loppunut, vaan se on kuluvan lukuvuoden aikana osoittautunut jopa pahemmaksi kuin ennen remonttia. Osa ihmisistä ei pysty työskentelemään tai opiskelemaan joissain tiloissa lainkaan, herkimmät ovat hakeutuneet toiseen kouluun tai muihin järjestettävissä olleisiin väistötiloihin. Melkoinen pattitilanne.

Samaan aikaan on valmisteltu kouluverkkouudistusta ja Merenojan koulukeskukseen lisärakentamisen turvin toteutettavaa yhtenäiskouluhanketta. Virkamiehet ja me päättäjät olemme etsineet oikeaa väylää urakalla. On myös mietitty yhä uudelleen, meneekö tämä nyt varmasti oikein vai onko Merenojan vanha kiinteistö sittenkin riski.

Onneksi kaikki tahot alkavat nyt ymmärtää, ettei tehtyä saa tekemättömäksi. On viisainta myöntää tiivistyskorjauksen kanssa tapahtunut iso virhearvio ja ryhtyä uusiin toimiin. Emme voi riskeerata henkilökunnan, lasten ja nuorten terveyttä yhtään pidempään. Vastuullamme on järjestää koulutyöhön tilat, joissa kukaan ei sairastu huonosta sisäilmasta.

Vaikuttaa todennäköiseltä, että Kalajoelle saadaan sittenkin kokonaan uusi koulu! Tässä on edessä iso menoerä, joka kuitenkin on välttämätön satsaus kaupungin tärkeimpiin tehtäviin ja vetovoimaisuuteen. Jokaisen perheen lapsi käy peruskoulua vähintään yhdeksän vuotta elämästään. Ei ole yhdentekevää, minkälaisissa tiloissa se aika vietetään.

Nyt on huolehdittava hyvän kokonaisuuden suunnittelusta, yhdessä kuntalaisten, opetustoimen, kulttuuriväen ja liikuntaseurojen kanssa. Merenojalla tehtävien tarkempien kuntotutkimusten tuloksia on odotettavissa vasta kevään korvalla. Ihmisten terveydellä ei kuitenkaan saa leikkiä, väistötiloja on alettava järjestää heti. Vanhaa ei voi purkaa ja tilalle rakentaa uutta, ellei turvalliselle ja terveelliselle koulutyölle ole väliaikaisia tiloja järjestettynä jossain muualla. Tästä lähtökohdasta tie uutta koulua kohti kannattaa alkaa!

Kolumni on julkaistu Kalajokiseudussa 9.3.2017

Vieritä ylös