Uutta työtä ja koulut kunniaan

Menestykseen tarvitaan maailman
paras koulu ja uutta työtä.

Koulutusta pitää puolustaa leikkauksilta, opettajia uupumukselta, oppilaita välinpitämättömyydeltä. Koulut eivät saa homehtua käsiin eikä tie koulutukseen voi hävitä maakunnista.

Suomi tarvitsee työtä ja työ suomalaisia. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa työllisyyttä edistäen, perustulomallin mukaisesti.

Kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävistä innovaatioista sekä uusiutuvan energiapotentiaalin hyödyntämisestä.

Työllisyyden kasvun jarruna toimivat kannustinloukut pitää poistaa. Siksi sosiaalietuuksia tulee uudistaa toteuttamalla perustulo, joka korvaisi sosiaaliturvan ja vähentäisi turhaa, monen luukun ja hakemuksen hallintoa. Perustulo tekisi kaiken, myös pienipalkkaisen työn tekemisestä taloudellisesti kannattavaa ja edistäisi pienyrittäjyyttä.

Menestyksen tie on korkeatasoisessa koulutuksessa, ennakkoluulottomissa, materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävissä ympäristöinnovaatioissa ja uusiutuvan energian kasvavissa hyödyntämismahdollisuuksissa.

Tarvitaan monipuolista yrittäjyyttä avaamaan uutta vientiä. Työtä ja elinvoimaa tulee luoda kestävällä tavalla tapahtuvassa luonnonvarojen hyödyntämisessä, älykkäissä ja toimivissa tieto- ja liikenneverkoissa, matkailun kehittämisessä sekä maakuntiin ja haja-asutusalueille ulottuvassa, ympäristövaikutuksiltaan kestävässä energiantuotannossa.

Mitään näistä tavoitteista ei voida saavuttaa, ellei huolehdita tulevaisuutemme toivoista ja siitä, ettei toivon kipinä sammu silloinkaan, kun kaikki ei suju alusta saakka mallikkaasti. Peruskoulun tärkein tehtävä on vaalia lasten ja nuorten mielenterveyttä ja halua hyvään elämään. Koulua pitää puolustaa leikkauksilta, opettajia uupumukselta, oppilaita välinpitämättömyydeltä. Koulut eivät saa homehtua käsiin eikä tie toisen asteen koulutukseen voi hävitä maakunnista. Korkeakoulut eivät voi toimia bisnes-periaatteella, koulutuksen tulee jatkossakin olla yhdenvertaisesti saavutettavissa olevaa. Menestyäkseen Suomi tarvitsee maailman parhaan koulun.