Vihreää viittatietä eteenpäin!

Viikonvaihteen puoluekokouksessa muokattiin parin tuhannen ennakkokommentin ja kokouksen aikana satojen muutosesitysten siivittämä synteesi vihreiden poliittiseksi tavoiteohjelmaksi. Ohjelma laadittiin demokraattisessa prosessissa, jossa jokainen vihreiden jäsen on saanut sanoa sanansa.

Yhteinen pohja on vankka. Vain vähän on sitä, mikä joukkoa jakaa ja kaikesta voidaan keskustella. Lähivuosien vaaleihin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tähdätään politiikalla, jonka päämääränä on maailman paras koulu, ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojelu, köyhyyden poisto sekä sosiaaliturvan uudistaminen.

Omiin suosikkeihini kuuluu tavoite lisätä kotimaisen lähi- ja luomuruuan osuutta julkisissa hankinnoissa sekä korjata koulujen ja muidenkin julkisten rakennusten sisäilmaongelmat. Näille teemoille on laajaa poliittista ja yhteiskunnallista kannatusta.

Terveellisten ja ekologisten materiaalien kuten puun käyttö rakentamisessa on järkevää. Puurakennuksissa hiili pysyy tallessa pidempään kuin vessapaperissa. Tavoite korkeamman jalostusasteen biotaloudesta saa vihreiltä kannatusta.

Luontoarvoiltaan tärkeät metsät vihreät haluavat suojella. Avohakkuut voitaisiin rajata minimiin ja sallia ne vain kestävän metsänhoidon kannalta välttämättömissä tapauksissa. Tavoite on ohjata metsänhoitoa luonnon monimuotoisuutta ylläpitävän metsänkäsittelyn suuntaan.

Toteuttaisimme myös soidensuojelun täydennysohjelman, ennallistaisimme ojitettuja soita ja lopettaisimme turpeen polton jo 2020-luvulla. Vuosikymmenten kuluessa dramaattisesti vähentyneet luonnontilaiset suot lajistoineen ovat uhattuina, turve on myös merkittävä vesiensuojelu- ja ilmastokysymys. Turpeen uusiutumisnopeus lasketaan tuhansissa vuosissa.

Vihreät haluavat kansallisen kalatiestrategian käytäntöön ja vesirakentamisen aiheuttamat kalataloushaitat minimiin. Kaivoslaki uudistuisi vihreissä käsissä siten, että kaivostoiminnan riskejä muille elinkeinoille ja ympäristölle vähennettäisiin. Suomelle kuuluu myös reilu korvaus kansallisen omaisuutemme myymisestä maailmalle, työkaluksi kävisi louhintavero.

Maataloudesta vihreät haluavat yhä eettisempää ja kestävää. Se vaatii satsauksia. Asiaan palataan syksyllä, kun tarkempi maatalouspoliittinen ohjelma linjataan. Suuntana on edetä uudistaminen, ei leikkaukset edellä. Talousliberaali siipi saattaisi haluta leikata maataloustuet valtaosin pois, jäsenten keskitien käytännöllisempi näkemys on kuitenkin se, jota puolue ajaa.

Vihreät haluavat myös edistää reiluja pelisääntöjä ruokamarkkinoilla. Suomalaisen maataloustuotannon kannattavuutta halutaan parantaa ja tukiriippuvuutta vähentää monipuolisin keinoin. Nykyinen tukijärjestelmä ei toimi parhaalla tavalla maatalousyrittäjien tai ympäristönkään kannalta. Sosiaaliturvassa pitkäaikainen vihreä tavoite on siirtyminen perustulomalliin, joka toisi turvaa myös maataloustuottajille.

Lannan ja nurmibiomassan hyödyntämiselle biokaasuna ja kierrätysravinteiden tuotannossa näytetään peukkua. Sähkössä, lämmössä ja liikenteessä on siirryttävä kohti uusiutuvaa energiaa, koko maassa. Yksityinen pääoma ei enää mene fossiilienergiaan tai ydinvoimahankkeisiin, vaan uusiutuvan älykkään energiajärjestelmän rakentamiseen. Sitä vihreätkin ajavat.

Vihreä politiikka perustuu kestävyyteen ja kohtuullisuuteen. Poliittinen ohjelma on työkalupakki, jonka avulla haluamme toimia ihmisten hyvinvoinnin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä luonnon ja ympäristön kantokyvyn turvaamiseksi.

Kolumni on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.6.2018.

Vieritä ylös