Vihreät puolustavat koskiensuojelulakia

Kirjoitus on julkaistu Koillissanomissa 27.3.

Ihmiset tarvitsevat elinympäristöään, siitä syntyvät alueiden vahvuudet ja menestystarinat. Koillismaalla vesivoimayhtiöt pyrkivät Pohjolan Voiman johdolla Kollajan kautta avaamaan Koskiensuojelulain ja altistamaan vielä vapaat kosket vesivoimasuunnitelmien piiriin. Tämä kehitys ei johda elinympäristöjen saati Iijokivarren ihmisten hyvinvointiin. Energiateollisuus ry selvitti jo 2007 kaikkien vapaiden virtavesien rakentamispotentiaalin. Listalla olivat Iijoen lisäksi jopa Ounasjoki, Teno ja Tornionjoki. Vesivoimayhtiöiden tavoitteena on, että seuraava hallitus avaisi koskiensuojeluin, mikä mahdollistaisi Kollajan ja mahdollisesti muiden vesivoimahankkeiden eteenpäin viemisen.

Samanaikaisesti suurten puolueiden puheissa on välähdellyt ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön sulauttaminen yhdeksi ns. luonnonvaraministeriöksi, jolloin riippumaton ympäristönsuojelunäkökulma valtion keskushallinnossa häviäisi. Edes näiden tavoitteiden toteutuminen ei kuitenkaan automaattisesti johtaisi Kollajan rakentamiseen. Tiellä olisivat ainakin puutteelliseksi todetun ympäristövaikutusten arvioinnin uusiminen, vesilain mukaisen luvan saaminen ja luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin mukaisten poikkeuksien hakeminen Natura-alueiden suojelusta. Minkään näistä toteutuminen ei ole läpihuutojuttu, vaan pahimmillaan jouduttaisiin vuosikymmenten mittaiseen taisteluun eri oikeusasteissa, Euroopan unionia myöten. Jo nyt Kollaja-hanke on jakanut Pudasjärven asukkaat kahteen riitelevään leiriin, mikä haittaa koko alueen kehittämistä ja elinvoimaisuutta.

Vihreät puolustavat koskiensuojelulakia, puhtaita vesiä, vaelluskaloja ja ympäristöministeriötä. Kollajan tekoallas ja Iijoen jatkorakentaminen pilaisivat vaelluskalojen palauttamishankkeet ja tuhoaisivat arvokkaita luonto- ja virkistysarvoja. Iijoki on suurista joistamme viimeisenä rakennettu ja parhaiten luonnontilansa säilyttänyt. Sen alkuperäinen lohikanta on ainoa tallessa oleva rakennettujen jokien lohikanta. Katseet Iijoen kehittämiseksi on käännettävä vesivoimarakentamisesta kohti vesistön ekologisen tilan parantamista ja vaelluskalojen palauttamista. Tavoitteena tulee olla vesistön hyvä ekologinen tila koko Iijoella ja luontaisesti lisääntyvät kalastusta kestävät vaelluskalakannat.

Jo Iijoelle aiheutettujen vahinkojen korjaaminen on vähintä mitä Pohjolan Voima voisi tehdä, rakentaa kalatiet korvauksena jokivartisille aiheuttamistaan historiallisista vääryyksistä. Iijoen tulevaisuuden vision tulee olla puhdasvetinen ja kalaisa. Siihen eivät sovi vesistön jatkorakentaminen ja tekoaltaat. Pudasjärvellä ja Taivalkoskella kannattaa panostaa puurakentamiseen, biotalouteen ja matkailuun. Matkailua ja alueen vetovoimaisuutta lisäisi alueen kulttuurihistoriaa, luontoa ja vaelluskalakannan kehittymistä hyödyntävän Iijoen kansallispuiston perustaminen Taivalkosken Jokijärven ja Pudasjärven Kipinänkosken väliselle alueelle. Tämä antaisi alueelle sille kuuluvan arvon.

Koskiensuojelulain, jokivarren ihmisten ja vaelluskalojen puolesta, Kollaja kestää!

– Oulun vaalipiirin Vihreiden kansanedustajaehdokkaat Esa Aalto, Mika Flöjt, Samu Forsblom, Janne Hakkarainen, Hanna Halmeenpää, Kati Kaarlejärvi, Juhani Kela, Silja Keränen, Susanna Kisner, Lea Krank, Kari Kurvi, Latekoe Lawson Hellu, Marja Lähde, Aila Paaso, Jenni Pitko, Arja Sarpola, Maarit Sihvonen ja Sirkka Timonen sekä kansanedustaja Satu Haapanen ja valtiopäiväneuvos Erkki Pulliainen

Vieritä ylös