Yhteiskunta uudistuu – liike jatkuu

Eduskunta on viime viikkoina keskustellut ensi vuoden talousarviosta ja oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Vaihtoehtobudjetit ovat oppositiopuolueiden esittämiä näkemyksiä siitä, miten kestävä valtiontalous tulisi seuraavalle vuodelle järjestää. Vihreät haluavat omassa vaihtoehtobudjetissaan huomioida valtion talouden, ihmiset ja ympäristön. Mielestämme on perusteltua leikata uusiutumattoman ja saastuttavan fossiilienergian tukimuodoista ja käyttää näin säästyneitä varoja mieluummin koulutukseen, lapsiin ja nuoriin sekä köyhyyden torjuntaan.

Esitämme kunnollista satsausta maaseudun elinkeinotoimintaa parantaviin uusiutuvan energian biokaasuinvestointeihin ja samalla liikennebiokaasun jakeluverkon laajenemiseen, jota itsekin hartaasti odotan. Maaseudulla asuvana tunnen yksityisautoilun tarpeet ja julkisen liikenteen puutteet konkreettisesti. Ilmastotekojen toteuttaminen pitää tehdä mahdolliseksi kaikkialla maassa.

Verovapaata kilometrikorvausta pienentäisimme siten, että se kattaisi edelleenkin kaikki oman auton työkäytöstä aiheutuvat polttoaine- ja muut käyttökulut, mutta ei enää niin suurta osuutta auton hankinnasta. Kenenkään työssään autoa käyttävän liikkumisen mahdollisuudet eivät tässä häviäisi minnekään.

Verotuksessa huomioitavasta työmatkakuluvähennyksestä vihreillä on pitkän aikavälin tavoite. Siinä tulisi paremmin huomioida etäisyys työpaikasta sekä se, onko julkista liikennettä käytettävissä vai ei. Suurin osa työmatkakuluvähennyksistä maksetaan nykyisin yksityisautoilijoille suurten kasvukeskusten kehyskunnissa, joissa on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Tässä on korjattavaa.

Vihreiden esittämät dieselin ja työkoneiden verotukien pienennykset on tarkoitettu vauhdittamaan dieselautojen, raskaan liikenteen ja työkoneiden siirtymistä biopolttoaineisiin ja biokaasuun. Kohtuuden nimissä työkoneiden verotuen pienennystä kompensoitaisiin veronpalautuksilla ja dieselin verotuen pienennystä alennuksella ajoneuvoverossa.

Esitämme, että sähköautot vapautettaisiin auto- ja ajoneuvoveroista kokonaan seuraavan viiden vuoden ajaksi. Toimiviin raideyhteyksiin, jotka ovat tärkeitä maakuntien elinvoimaisuudelle, vihreät käyttäisivät varoja reilusti nykytasoa enemmän. Nyt toteutetut junavuorojen lakkauttamiset ovat vaarantaneet maakuntien matkailuelinkeinoja ja eri puolilla maata asuvien ihmisten liikkumisen tasa-arvon.

Merkittävät leikkaukset vihreät tekisivät sellaisiin vero- ja yritystukiin, jotka Valtion talouden tutkimuskeskus on arvioinut tehottomiksi teollisuuden kilpailukyvyn ja kansantalouden kasvun kannalta. Esitämme yhteensä lähes 260 miljoonan euron säästöä päästökauppakompensaatiosta ja teollisuuden energiaveron palautuksista.

Ei ole oikein, että köyhimmätkin kotitaloudet maksavat sähköstään enemmän kuin alempaan sähköveroluokkaan kuuluvat suuryritykset, jotka saavat vieläpä veronpalautuksia maksamastaan sähköstä ja hyvityksiä saasteilla käymästään päästökaupasta. Ei se ole ilmastonkaan kannalta järkevää.

Ne yritykset, jotka uudistuvat yhteiskunnan mukana, pärjäävät jatkossakin. Näin esimerkiksi ilmansaasteita vähentävä rikkidirektiivi on tuonut uutta liiketoimintaa nesteytettyä maakaasua valmistavalle Nesteelle, kaasukäyttöisiä risteilijöitä valmistavalle Turun telakalle ja laivojen rikkipesureita tekevälle Wärtsilälle.

Vihreässä budjetissa tulot ja menot ovat tasapainossa. Jokainen euro on myös arvovalinta. Meidän valintamme on inhimillinen ja yhteiskunnan rakenteita uudistava ja ympäristöystävällinen tulevaisuus.

Kolumni on julkaistu Keskipohjanmaassa 26.11.2017.

Vieritä ylös