Vihreyttä Lappiin – Lappia vihreisiin!

Lapin Kansa julkaisi 1.9. jutun otsikolla “Vihreiden politiikka myrkkyä Lapille”, jossa oli haastateltu lappilaisia kansanedustajia. Vaikka sarjakuvissa myrkkyliemet ovatkin usein vihreitä, tosielämässä vihreys on relevantti arvomaailma ja puolue politiikan ja päätöksenteon kannalta, myös Lapissa. Vastuu, vapaus ja välittäminen ovat vihreille keskeisiä arvoja koko maassa ja maailman mittakaavassa.

Vastuullista ja oikein on ajatella, että meidän on huolehdittava ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Siksi ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn, siksi hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella. Lapissa, jossa elämän ja elinkeinojen perusta on iät ja ajat ollut ympäröivässä luonnossa, tämä tiedetään ja tunnetaan aivan konkreettisesti.

Vapaus puolestaan kuuluu kaikille. Me vihreät pidämme arvossa sitä, että ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan eikä vahingoita ketään tai mitään. Lappilaisille oman elämäntavan vapaudella on edelleen aivan toinen merkitys ja ulottuvuus, kun valtaosalla nykysuomalaisista. Vapaus omaan elämäntapaan lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin. Tämä on täyttä totta yhtälailla Lapissa kuin etelän kivikylissä.

Välittämistä on se, että valtio pyrkii turvaamaan hyvän elämän edellytykset kaikille ja kaikissa elämäntilanteissa. Yhteiskunnan toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Lappi ei tee poikkeusta tässäkään. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Se, miten näissä tärkeissä tavoitteissa onnistutaan, riippuu meistä jokaisesta. Kaikilla tasoilla tulee onnistumisia ja epäonnistumisia, virheistä pitää oppia ja korjata toimintaa yhteisin suuntaviivoin.

Me vihreät toivotamme lappilaiset kansanedustajineen lämpimästi mukaan yhteistyöhön ja rakentamaan parempaa pohjoista kotimaakuntaa asukkailleen! Hyvää elämää Lapissa ei ylläpidetä eikä ajeta vastakkainasettelun keinoin.

Hanna Halmeenpää, kansanedustaja, vihreiden vpj., Kalajoki
Maija Hirvasvuopio, kunnanvaltuutettu, Sodankylä
Minna Kallioharju, Lapin vihreiden nuorten ja opiskelijoiden pj, Rovaniemi
Riikka Karppinen, kunnanvaltuutettu, Sodankylä
Miikka Keränen, kaupunginvaltuutettu, puoluevaltuuskunnan vpj., Rovaniemi
Satu Kuha, Lapin vihreiden pj., Inari
Pekka Nyman, Lapin vihreiden vpj., puoluevaltuuskunnan jäsen, Pelkosenniemi
Maire Puikko, kunnanvaltuutettu, Inari
Miina Seurujärvi, kunnanvaltuutettu, Inari
Anna Suomalainen, kaupunginvaltuutettu, Rovaniemi
Annakaisa Tikkinen, Lapin vihreän seuran pj., Kolari
Eve Viinamäki, vihreä aktiivi, opiskelija, Rovaniemi

Kirjoitus on julkaistu Lapin Kansassa 14.9.2017

Vieritä ylös