Lapin kalapolitiikka kaipaa parannuksia

Vaelluskalat, kuten lohi, järvilohi, taimen ja harjus tarvitsevat elinvoimaisina säilyäkseen vapaan kulkumahdollisuuden kutujokiinsa ja takaisin mereen tai järveen syönnökselle. Tarvitaan myös sopivia koski- ja virtapaikkoja, kutusoraikkoja ja puhdasta vettä. Uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisellä on kova kiire. Nousukaloja ja vapaita reittejä vesistöissä on liian vähän. Lisäksi salakalastus uhkaa vaelluskalakantoja paikoin vakavasti.

EU-komissio on antanut Suomelle pyyhkeitä vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanon hidastelusta. Tavoitteet kohti hyvää veden laatua ja ekologista tilaa ovat velvoittaneet Suomea jo liki 20 vuotta. Vesivoimalaitosten lupia tulee päivittää, jotta erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta päästään eteenpäin. Kemijoella asia on jo vireillä.

Miltei kaikkiin suuriin lohijokiimme on sotien jälkeisinä vuosina rakennettu voimalaitoksia, monet kiireellä ja poikkeuslain turvin. Lapissa tämä historia on vahvasti läsnä. Myös lukuisat pienet vesivoimalat ja kymmenet tuhannet tierummut ovat kulkuesteitä kaloille ja muille vesieliöille ympäri Suomea.

Kansallinen kalatiestrategia sekä lohi- ja meritaimenstrategia ja uusi kalastuslaki tähtäävät kaikki vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Istutuksista on siirryttävä luontaisen lisääntymisen palauttamiseen. Kalatierakentamiselle, vaellusesteiden poistamiselle sekä vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostuksille on vankat perusteet.

Vesivoimaloiden kalatalousvelvoitteet on aikanaan asetettu silloisen tiedon perusteella: ne korvaavat vain murto-osan kalakannoille aiheutuneista haitoista. Uuden tiedon valossa tulee suosia kalateiden rakentamista. Osassa vanhoja pieniä voimalaitoksia vesilupaan ei kuitenkaan ole määrätty kalatalousvelvoitetta lainkaan. Nykyinen vesilaki ei riittävästi turvaa vaelluskalakantoja. Vesilakia tulee uudistaa siten, että kalatalousvelvoite voidaan lisätä myös sellaisen voimalaitoksen vesilupaan, jossa sitä ei ennestään ole.

Oikeusministeriön tuoreen arviomuistion mukaan perustuslaista johtuvia esteitä tähän ei ole. Vesivoimaa tarvitaan osana uusiutuvan energian kokonaisuutta. Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden vuoksi on välttämätöntä päivittää vesilaki ja kalatalousvelvoitteet vastaamaan nykytietoa ja ajantasaista eurooppalaista lainsäädäntöä.

Vaelluskalat, jokivarsien asukkaat ja kalastajat ovat odottaneet asioiden korjaamista jo pitkään. Lohen ja meritaimenen paluu patojen yläpuolisille laajoille lisääntymis- ja poikastuotantoalueille olisi jättipotti koko Lapille! Vaelluskalat tulee nostaa ensi vaalikaudella keskeiseen rooliin. Seuraavan hallituksen on korkea aika toimia.

Riikka Karppinen, eduskuntavaaliehdokas, Vihreät
Hanna Halmeenpää, kansanedustaja, eurovaaliehdokas ja Vihreiden varapuheenjohtaja
Jasper Pääkkönen, näyttelijä, yrittäjä

Vieritä ylös