Puheenvuoroni vihreiden puheenjohtajapäivillä

Puhe vihreiden pj-päivillä 6.2.2016 HANNA HALMEENPÄÄ

Hyvät ystävät, arvoisat vihreiden yhdistysten puheenjohtajat ja varapuhikset!

Itse kullakin meistä on ollut oma polkunsa vihreisiin vastuutehtäviin. Jokaisen motiivi on liittynyt haluun ja uskallukseen laittaa itsensä likoon paremman tämän päivän ja huomisen puolesta. Jos minulla olisi hattu päässäni, nostaisin sen korkealle, teille jokaiselle erikseen. Kiitos ja kumarrus!

On hyvä luoda ja ylläpitää verkostoja, tämä on joukkuelaji, jossa pelikavereita kannattaa etsiä laajalta rintamalta. Reilu annos sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttäkin tarvitaan – nämä terveiset etenkin pieniin vihreisiin yhdistyksiin ja yhden hengen valtuustoryhmiin, rakkaille kollegoille!

– Tarvitaan kutsumusta, tietoisuutta, nöyryyttä ja suurisieluisuutta… ei omaan napaan tuijottamista.

Näin sanoi päätöksentekijöille suunnatussa, erittäin osuvassa saarnassaan Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen valtiopäivien avajaisissa keskiviikkona.

Yhteiskunnasta, ihmisistä ja tulevaisuudesta puhuttaessa viesti on aivan keskeinen myös meille. Ilman kutsumusta ei jaksa. Ilman tietoisuutta ja tiedon hankintaa ei ymmärrä. Ilman nöyryyttä ei pärjää ja ilman suurisieluisuutta, Jolkkosen sanoin latinaksi – ilman megalopsychettä, ei osaa katsoa asioiden merkityksiä suuressa mittakaavassa, pitkällä aikavälillä.

Meitä tarvitaan päätöksenteossa puolustamaan ihmisiä ja ympäristöä, luontoarvoja ja lajistoa, puhdasta energiantuotantoa sekä jakamattomia ihmisoikeuksia. Näitä maapallon ja inhimillisen elämän säilymisen edellytyksiä ei voi pitää toisarvoisina asioina, eikä niitä vastuullisessa yhteiskunnassa voi polkea muiden tavoitteiden saavuttamisen nimissä.

Juuri nyt ajankohtaista eduskunnassa on kaikkiin suomalaisiin, Suomen luontoon ja hallinnon avoimuuteen liittyvä metsähallituslain uudistus. Kyseesä ei ole mikään pikkujuttu. Metsähallitus hallinnoi lähes kolmannesta Suomen pinta-alasta, sen tehtävä on käyttää ja suojella kansalaisten yhteistä maa- ja vesiomaisuutta kestävästi, kaikkine arvoineen. Tämän tavoitteen me vihreät haluamme turvata.

Hyvät ystävät, kun minut viime kesänä valittiin yhdeksi puolueen varapuheenjohtajista, lupasin nostaa esille erityisesti pohjoisia teemoja. Tänään on oikea hetki myös muistuttaa, että Vihreät haluavat Suomen hallituksen huolehtivan maamme kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista. Me haluamme, että Suomi ratifioi ILO169-sopimuksen ja turvaa saamelaisten oikeudet. Tänään koko pohjoiskalotin alueella vietetään saamelaisten kansallispäivää. Hyvää juhlapäivää!

Yksi metsähallituslakiesityksen kiistellyistä kohdistakin liittyy saamelaisiin. Sipilän hallituksen esityksestä metsähallituslaista on poistettu selkeät, jo viime vaalikaudella perustuslakivaliokunnassa hyväksytyt saamelaisten oikeuksia koskevat säädökset. Me haluamme ne takaisin.

Suomi on allekirjoittanut YK:n kansainvälsen työjärjestön ILO 169 -sopimuksen yli 20 vuotta sitten. Nyt on korkea aika ratifioida ja vahvistaa ILO-sopimus!

ILO-sopimuksen tarkoitus on turvata alkuperäiskansojen elämäntapa, kieli ja identiteetti sekä korjata aiemmasta sulauttamispolitiikasta aiheutuneita vahinkoja. Se turvaa saamelaisille mahdollisuuden päättää itse omasta tulevaisuudestaan ja mahdollisuuden vaikuttaa kaikkiin saamelaisia koskeviin kysymyksiin.

Toisin kuin on väitetty, ILO-sopimuksen ratifioiminen ei vähennä kenenkään oikeuksia omaan elinympäristöönsä, eikä heikennä muiden lappilaisten asemaa omalla kotiseudullaan.

Tulen äitini puolelta koillislappilaisesta suvusta ja tiedän, että Lapissa vallitsee saamelaisuuden ohella oma erityislaatuinen suomenkielinen, peräpohjalainen kulttuuri. Lähes jokaisen lappilaisen suvun juurilla on saamelaisia esi-isiä ja -äitejä, niin myös omassani. Tämä ei kuitenkaan suoraan oikeuta saamelaiseksi julistautumiseen. Tarvetta toisen identiteetin omaksumiseen ei pitäisi olla, lappilaiset ovat muutoinkin oma lukunsa perisuomalaisen ja saamelaisen kulttuurin välissä.

ILO-sopimus ei myöskään vaikuta maanomistusoloihin Lapissa. Saamelaiskäräjät hyväksyi lokakuussa 2014 kompromissiesityksen, jossa sopimukseen lisätään selite, että ratifioiminen ei vaikuta valtion tai yksityisten maanomistusoikeuksiin. ILO-sopimuksen vaatimukset eivät edellytä maanomistusolojen muutoksia miltään osin, eikä sopimusta voi toteuttaa ottamalla muilta lappilaisilta ihmisiltä pois oikeuksia, joita heillä on asuinseutunsa pitkäaikaisen käytön perusteella.

On huomattava, että Suomi on jo valmiiksi täyttänyt ILO-sopimuksen edellytykset monin osin. Sopimuksen keskeinen tavoite on luoda menettelyjä, joiden avulla saamelaiset, yksi suomalainen vähemmistö ja Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, saisi äänensä kuuluviin. Me vihreät annamme tälle täyden tukemme!

Toivottavasti teistä jokainen saa tästä päivästä kotiin viemisiksi yhteishengen vahvistusta ja voimia vihreiden tavoitteiden edistämiseen!

Vieritä ylös