Vaarantaako ydinvoimalahanke oikeusturvan?

Kriittisimmätkin arviot Fennovoiman ydinvoimalahankkeen epävakaudesta näyttävät menneen pahasti alakanttiin. Yhtiö raapi osakkaita kasaan ja jätti rakentamislupahakemuksen määräaikaan mennessä.

Periaatelupaan asetettu 60 prosentin ehto kotimais-eurooppalaisesta omistuksesta näyttää silti lohkareelta Fennovoiman kengässä. Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) on alkanut kuuluttaa Fortumia hätiin, vielä kerran. Minkään aikataulujouston ei pitänyt tulla kyseeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö kehuu noudattavansa tiukasti oikeusvaltion periaatetta, mutta se turvaa ensisijaisesti Fennovoiman oikeusturvaa. Oikeusvaltiossa on kuitenkin myös asianosaisia Suomen kansalaisia. Konkreettisimmalla tavalla heitä ovat maanomistajat ja mökkiläiset, joiden omaisuutta Fennovoima on ottanut ennakkoon haltuunsa Pyhäjoella yli 100 hehtaaria.
Lunastuslupa ei ole lainvoimainen, ja sitä tutkii korkein hallinto-oikeus. Pakkolunastuksen perusteena käytetty periaatelupa, kuten koko hankkeen eteneminen, on yhtiön omistussotkun vuoksi vaarantunut vakavasti. Tästä huolimatta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fennovoimalle viime viikon perjantaina kaksi vesitalouslupaa. Ne sisältävät valmisteluluvat, joiden nojalla työt voidaan aloittaa ennen kuin luvat ovat lainvoimaisia.

Jos Fennovoima tässä selvitystilassa aloittaa vesirakentamistyöt, kuten rantakallioiden räjäytykset, laivaväylän louhinnan sekä suunnitellun sataman paikalla sijaitsevien kesämökkien purkamisen, toteutuuko ihmisten oikeusturva ja omaisuuden suoja? Voidaanko kyseiset alueet ja kiinteä omaisuus tarvittaessa palauttaa ennalleen yhtiölle asetetun kolmen miljoonan euron vakuuden turvin?

Aluehallintovirasto (avi) kuulutti päätöksistä keskellä kesälomakautta ja ilmoitti niiden olevan nähtävillä 10. 7.–10. 8. sähköisessä lupapalvelussaan sekä Oulussa sijaitsevan palvelupisteen ohella Pyhäjoen kunnanvirastossa ja Raahen kaupungin teknisessä virastossa. Pyhäjoen kunnanvirasto on suljettu heinäkuun loppuun asti, Raahen tekninen virasto 6.–19. 7. Avin sivuilta puuttui yksi päätösasiakirja, ja lisätietojen antajaksi ilmoitettu ympäristöneuvos on lomalla 11. 7.–2. 8.

Asianosaisten kansalaisten pitäisi kuitenkin selvästi ja yksiselitteisesti saada tieto vesilupapäätösten nähtävilläolosta ja kyetä määrätyssä ajassa perehtymään merkittävää yleistä ja yksityistä etua koskeviin asiakirjoihin. Tarvittaessa heidän tulisi pystyä hankkimaan asiantuntija-apua mahdollista muutoksenhakua varten.

Pyhäjoella jo vuosia keskeytyksettä toteutunut ihmisten piinaaminen näyttää jatkuvan. Tämä haisee oikeusvaltion periaatteiden räikeältä rikkomiselta ja edellyttää rivakoita toimia työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Oikeuskanslerinvirastolta.

Ministeri Rehn on jo vastaanottanut vetoomuksen pysäyttää työt Hanhikiven niemellä selvitysprosessin ajaksi. Vesilupiin on haettu täytäntöönpanokieltoa Vaasan hallinto-oikeudelta, ja kantelu Oikeuskanslerinvirastossa on vireillä.

Ministeriön tulee lomakaudesta huolimatta selvittää hyvin pian, mihin suuntaan umpisolmussa olevaa Fennovoimaa vyörytetään, tai puhaltaa fiaskoksi käynyt ydinvoimapeli kokonaan poikki.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 14.7.2015.

Vieritä ylös