Varhaiskasvatus – lapsen etu ja oikeus

Hallitus päätti lokakuun lopussa päivähoitoasetuksen muutoksesta siten, että päiväkotien lapsiryhmissä voi jatkossa olla lapsia enemmän, kasvattajia vähemmän. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä voi näin olla 24 lasta entisen 21 sijaan. Jos päiväkotiryhmiin tulee hallituksen esittämän päivähoito-oikeuden rajaamisen seurauksena osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, ryhmäkoko voi olla vielä tätä paljon suurempikin.

Riittävä henkilöstön määrä ja riittävän pieni ryhmäkoko ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatutekijöitä. Esitetyillä luvuilla laadusta tingitään. Näyttää hieman siltä, että päiväkodeista voitaisiin hallituksen luvalla tehdä säiliöitä, jonne lapset ja päiväkodin henkilökunta tulevat päiväksi pärjäämään. Kuntien ei onneksi ole pakko näin toimia.

Varhaiskasvatus ja päivähoito ei ole vain leikkiä, askartelua, haalareiden riisumista ja pukemista. Se on vaativaa ja vastuullista pedagogista työtä, varhaiskasvatuslain mukaisesti. Laadukas varhaiskasvatus kehittää lasten sosiaalisia taitoja, vertaissuhteita ja oppimisvalmiuksia sekä vahvistaa koko perheen hyvinvointia. Näitä asioita ei pidä heikentää.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan tänä vuonna, siinä korostetaan pedagogiikkaa. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, jos lapsiryhmiä kovasti suurennetaan. Hallituksen esittämällä päivähoito-oikeuden rajaamisella käytännössä näin voi kunnissa tapahtua. Samalla resursseja siirretään hoivasta ja kasvatuksesta byrokratiaan.

Paikka päivähoidossa edellyttää aina viranomaisen päätöstä. Muutokset lapsen hoitoajoissa vaativat uutta päätöstä. Osa-aikaisten, osaviikkoisten ja kokoaikaisten lasten osallistuminen varhaiskasvatuksen arkeen edellyttää työvuoro-suunnittelua, henkilöstöjärjestelyjä ja toiminnan suunnittelua. Tähän kaikkeen päädytään moninkertaisesti, mikäli toteutetaan hallituksen haluamaa päivähoito-oikeuden rajaamista. Se niistä norminpurkutalkoista.

Lasten päivähoidossa tehdään monen perheen kannalta ensiluokkaista työtä. Lapsiryhmien suurentaminen yhdessä henkilökuntaa koskevien etuisuuksien huonontamisen kanssa on kelvoton kiitos arvokkaasta työstä.

Useissa Suomen kunnissa asiaa onkin, hallituksen päätöksistä riippumatta harkittu tarkoin, ja linjattu kaikkien lasten päivähoito-oikeuden säilyvän ennallaan jatkosakin. Näin halutaan turvata lasten ja perheiden etu. Kalajoella kaikki lapset, joiden vanhemmat päivähoitopaikkaa lapselleen ovat katsoneet tarvitsevansa, ovat päivähoitoa myös saaneet. Vanhempien harkintakyky ja päivähoidon ammattilaisten osaaminen on toiminut meillä erinomaisesti. Toivottavasti näin on jatkossakin , sillä on pitkälle kantava merkitys.

Kirjoitus on julkaistu Kalajokiseudussa 26.11.2015.

Vieritä ylös